Fast Lane voor snellere plaatsing windturbines in Vlaanderen

  BE   24 maart 2015 Bron: Vlaamse regering
De Vlaamse Regering schakelt via een Fast Lane een versnelling hoger om de doelstellingen hernieuwbare energie (2020) te behalen. Door de plaatsing van windturbines te faciliteren, wil Vlaanderen een versnelling hoger schakelen op plaatsen die daarvoor geschikt zijn. Hiervoor worden twee werkgroepen opgericht. De ene bouwt verder op het werk van de provincies en gaat op zoek naar meest geschikte zones voor windturbines, de andere zoekt naar manieren om de procedures te versnellen.

In uitvoering van de Europese energiedoelstellingen, moet Vlaanderen het aandeel hernieuwbare energie ongeveer verdubbelen van 5,9% nu (voorlopige cijfers voor 2014) tot 10,5% in 2020 en het aandeel groene stroom van 9,9% in 2014 tot 19,5% in 2020.

In het licht van die doelstelling wordt heel bewust in eerste instantie gekeken naar wind- en zonne-energie omdat dit de meest kostenefficiŽnte technieken zijn op dit moment. Zo heeft windenergie door innovatie steeds minder steun nodig. Het realiseren van meer windenergiepotentieel is een noodzaak voor het behalen van de doelstellingen hernieuwbare energie 2020. Daarom streeft de Vlaamse Regering ernaar dat er snel windmolens geplaatst kunnen worden in gebieden waar de overlast het minst is. Alleen zo zal ook het draagvlak voor hernieuwbare energie gevrijwaard en vergroot kunnen worden. Dit gebeurt in samenwerking met de provincies, onder andere op basis van een Ďtoolí die samen met het VITO werd ontwikkeld in het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Vandaag blijkt het in de praktijk vaak moeilijk voor ontwikkelaars om een geschikte locatie te vinden die voldoet aan alle eisen op vlak van ruimtelijke integratie in de omgeving, impact op mens en natuur, interferentie met luchtvaart, en dergelijke.

Daarom gaat de Vlaamse Regering via twee werkgroepen een Fast Lane ontwikkelen, waarbij de plaatsing van windturbines aansluitend aan lijninfrastructuur, in havengebied of in grote bedrijventerreinen makkelijker wordt gemaakt. Enerzijds wordt in kaart gebracht hoe windturbines best kunnen worden ingepland. Anderzijds worden randvoorwaarden gecreŽerd om de windturbines sneller en met meer rechtszekerheid en maatschappelijk draagvlak te kunnen plaatsen.

Het Vlaams Energieagentschap zal ondertussen de mogelijkheid om te werken met tendering onderzoeken. Dit is een concurrentieel systeem om financiŽle steun te genereren voor hernieuwbare energieprojecten. Ook andere Europese landen (Denemarken, Frankrijk, Nederland, ItaliŽ) werken al jarenlang met tendering voor dit soort projecten.

De uitwerking van de Fast Lane kadert in een algemeen vereenvoudigingsbeleid van de Vlaamse Regering. Ook de omgevingsvergunning zal ertoe bijdragen dat windturbines op eenvoudigere wijze kunnen worden geplaatst. Van de twee procedures - de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning ťn een milieuvergunning - wordt ťťn procedure gemaakt: de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo