59 nieuwe windturbines gebouwd in 2014

  BE   2 januari 2015 Bron: ODE
In 2014 werden er 59 nieuwe windturbines, samen goed voor 127,1 MW, naast de 248 bestaande windturbines bijgebouwd. Het geïnstalleerd vermogen in Vlaanderen bedraagt nu 603 MW, voldoende om zowat 350.000 gezinnen te voorzien van groene stroom. Toch waarschuwt de Vlaamse Windenergie Associatie voor de impact van een versnipperd beleid en de administratieve rompslomp door o.m. diverse planningsinitiatieven. Ook investeringsonzekerheid speelt de sector parten.

De aangroei in 2014 is vooral te wijten aan de uitvoering van projecten die reeds lang voorheen vergund waren. “De vergunning van sommige projecten die het voorbije jaar zijn gebouwd, dateert al van twee tot vijf jaar geleden”, zegt VWEA directeur Bart Bode, “maar door allerlei administratieve of juridische hindernissen konden deze projecten pas in het voorbije jaar worden gerealiseerd”. Er zitten nog heel wat vergunde projecten in de pijplijn, maar door de vele beroepsprocedures en de provinciale planningsprocessen, is het moeilijk om in te schatten wanneer er effectief gebouwd kan worden.

De sector betwijfelt sterk of er de komende jaren evenveel vooruitgang zal geboekt worden. “De versnippering van het beleid in provinciale plannen zorgt voor nog grotere administratieve rompslomp. Dit vertraagt de verdere uitbouw van windenergie in Vlaanderen. Mede omdat elektriciteitsproductie van algemeen belang is, dient het beleid in handen te zijn van slechts één beleidsniveau”, stelt Bart Bode.

De sector is ook bezorgd om de plannen van de Vlaamse regering om het groene stroombeleid te herzien. De vorige aanpassing is nog geen twee jaar in voege, en nu stelt men deze alweer in vraag, stelt de sector vast. Dit zorgt vooral voor onduidelijkheid bij investeerders, waardoor het gebrek aan investeringszekerheid groeit. Stabiliteit en duidelijkheid is dringend gewenst.

Verschillen tussen provincies

De nieuwe turbines werden vooral in de provincies Limburg en Antwerpen en in mindere mate in West-Vlaanderen gebouwd. In Oost-Vlaanderen, waar een provinciaal planningsinitiatief reeds meer dan 3 jaar hangende is, is de aangroei opvallend beperkt. In Vlaams-Brabant werden er slechts 2 windturbines bijgebouwd; een groot deel van de provincie wordt nog steeds gehypothekeerd door bepaalde eisen vanuit de controlediensten van de luchtvaart.

Aantal windturbines per provincie

Aantal windturbines per provincie

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo