36 nieuwe windturbines gebouwd in 2018

  BE   4 januari 2019 Bron: Ode
36 nieuwe windturbines gebouwd in 2018
In 2018 werden in Vlaanderen 36 nieuwe windturbines bijgebouwd, samen goed voor een bijkomend vermogen van 107 MW. Het totaal geÔnstalleerd vermogen aan windenergie bedraagt nu 1240 MW, dat zijn 531 operationele windturbines in Vlaanderen. De windenergiesector stelt dat het toekomstig beleid ambitieuzer moet zijn om meer bij te dragen aan de klimaat- en energiedoelstellingen.

Vorig jaar zijn er in Vlaanderen 36 windturbines bijgekomen, met een vermogen van 107 MW, wat het totaal vermogen aan windenergie in Vlaanderen op 1240 MW brengt. ďHet Vlaams beleid heeft in de lopende legislatuur mooie inspanningen geleverd voor de ontwikkeling van windenergie. De realisaties in de Vlaamse havens en andere prioritaire zones zijn daarvan een schoolvoorbeeld. Maar ook het toekomstig beleid moet voldoende ambitieus zijnĒ, stelt Bart Bode, directeur van VWEA.

Wereldwijd wordt er immers opgeroepen voor een versnelde realisatie van hernieuwbare energieprojecten in functie van de klimaatdoelstellingen. Windenergie moet hier in Vlaanderen een substantiŽle bijdrage aan leveren. Om de doelstellingen te behalen, moeten we jaarlijks, net zoals in 2018, minstens 100 MW aan bijkomende windprojecten moeten kunnen bouwen, stelt de windenergiesector.

Dit vraagt minstens een verdubbeling van de doelstelling voor windenergie, zoals die naar voor werd geschoven in het Vlaams energieplan voor de periode 2021 Ė 2030. Ambitieuze doelstellingen geven de nodige incentives voor bijkomende investeringen in windenergie, die tegelijk ook verder bijdragen aan de bevoorradingszekerheid van groene stroom voor onze bedrijven en gezinnen.

ď100 MW per jaar is een realistisch streefdoelĒ, aldus Bart Bode. ďBovendien kan dit potentieel nog verder groeien als men in Vlaanderen de nodige maatregelen neemt inzake ruimtelijke ordeningĒ. Zo kan onder meer het invoeren van bestemmingsneutraliteit bijkomende kansen creŽren voor het bekomen van vergunningen voor nieuwe windparken.

Aangroei per provincie

Bij de groeicijfers per provincie stelt VWEA vast dat de verdere groei in Antwerpen en Oost-Vlaanderen zich vooral langs autowegen en op industriegebied situeert. Ondanks inspanningen en intensief overleg is er nog een groot bijkomend potentieel dat ontsloten kan worden door het verder wegwerken van luchtvaartbeperkingen. In West-Vlaanderen, waar dit jaar drie windturbines bijkwamen, zou o.a. hierdoor in de komende jaren veel gebouwd kunnen worden. Bovendien staan er in de haven van Zeebrugge heel wat projecten op stapel. In Vlaams-Brabant en Limburg zijn er dit jaar eveneens drie windturbines gebouwd.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo