3 ontwerpteams onderzoeken nieuwe woonvormen

  BE   24 april 2018 Bron: Bouw & Wonen / Philip Willaert
3 ontwerpteams onderzoeken nieuwe woonvormen
Na een oproep aan geïnteresseerden stelde het Team Vlaams Bouwmeester drie teams aan om via ontwerpend onderzoek concrete ruimtelijke voorstellen uit te werken voor kwaliteitsvolle alternatieve woontypologieën in diverse contexten. Bovenbouw – Labo S – Kris Delanghe zullen de strategische herontwikkeling van stedelijke verkavelingen onder de loep nemen, De Smet Vermeulen architecten buigen zich over grootschalig collectief wonen in stedelijke context en Schenk Hattori Architecture voert onderzoek naar duurzame dorpskernversterking.

De resultaten zullen worden gepresenteerd in een tentoonstelling die van 2 juni tot 8 juli 2018 plaatsvindt in WTC I in de Brusselse Noordwijk.

Ontsnippering

Bedoeling van de oefening is om, uitgaande van de doelstellingen die de Vlaamse Bouwmeester in zijn meerjarenprogramma heeft geformuleerd rond de ontsnippering van Vlaanderen en de noodzaak van verdichting en kernversterking in steden en dorpen, en via een wervende verbeelding, mee te werken aan de ontwikkeling van een nieuw woonlandschap. In het kader van de tentoonstelling zullen ook werksessies met de verschillende teams plaatsvinden, en een gezamenlijk debat.

Architecture Workroom Brussels

De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam IABR–2018+2020–THE MISSING LINK wordt een drie jaar durend programma van kennisdeling, intervisie en gezamenlijk ontwerpend onderzoek in het teken van de transitie naar een weerbare toekomst, met de Rijn-Maas-Schelde Delta als werkveld en testgebied. Parallel aan de tentoonstelling en programmatie in Rotterdam, wordt ook in Brussel een cultureel programma aangeboden, met als dubbele uitvalsbasis de Noordwijk en de WTC I toren enerzijds, en het Atelier Bouwmeester anderzijds. Het programma wordt ontwikkeld door Architecture Workroom Brussels, het Team Vlaams Bouwmeester en vele andere partners. De ontwikkeling van een nieuw woonlandschap is één van de vele thema’s die daarbij aan bod zullen komen.


Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo