2 op 3 Belgen bereid tuin te delen met buur

  BE   25 september 2014 Bron: Finn
De Belg staat weigerachtig ten opzichte van ‘delend wonen’. Dat in alle leeftijdscategorieën, sociale klassen, regio’s en woonsituaties. Nochtans geeft twee derde van de bevolking wel aan om, naast de eigen tuin, een tuin te willen delen met andere gezinnen. Gevraagd naar het eigen gedrag, geeft twee derde (65%) aan de buren goed te kennen en geeft 60% van de Belgen aan dat het al zaken als werkmateriaal en tuingereedschap deelt met de buren of daartoe bereid is. De Belg staat dus wel open voor bepaalde aspecten van ‘delend wonen’ en is dus meer geïnteresseerd in het concept dan hij zelf vermoedt.

Nieuwsgierig maar onzeker

Eén Belg op vijf geeft aan wel nieuwsgierig te zijn naar ‘delend wonen’. Slechts één op tien zou op dit moment ook voor deze woonvorm kiezen. De belangrijkste gepercipieerde troeven zijn de betaalbaarheid en de mogelijkheid om gezamenlijke voorzieningen te installeren. Ook geven de Belgen aan interesse te hebben in de woonvorm omdat er gezamenlijke ecologische (energie)oplossingen voorzien kunnen worden en de polyvalente ruimtes toegang geven tot luxe die men zich anders niet kan veroorloven. Daarentegen vergt het onderhoud van de gemeenschappelijke delen duidelijke afspraken over kosten en gedeelde verantwoordelijkheid. Geïnteresseerden stellen de verwachting dat een woning met bijvoorbeeld een gedeelde tuin goedkoper moet zijn. Ze hebben schrik voor gemeenschappelijke en onderhoudskosten.

Een tweede aspect waar de Belg vragen bij heeft, is zijn privacy. De Belg ziet het sociale aspect van ‘delend wonen’ als positief, maar wil daarvoor zijn privéruimtes niet opgeven. Ook een (kleine) privétuin blijft voor velen een vereiste. Dat leidt ertoe dat veel Belgen nog steeds kiezen voor de traditionele woontypes. “Het is niet zo dat de Belg een individualist is die achter een manshoge haag wil wonen. We houden blijkbaar wel van sociaal contact. Tenminste zolang we voldoende privacy vinden wanneer we daar nood aan hebben”, aldus Bart Aerts.

Toekomst van ‘delend wonen’ in België

Ook de overheid zet in op ‘delend wonen’. Via vijf pilootprojecten onderzoekt de Vlaamse Bouwmeester de mogelijkheden van de woonvorm. Eén van de vijf pilootprojecten is het woonproject Middenheide in Beveren waarmee Matexi deelneemt. Samen met de gemeente Beveren en de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting werkt de projectontwikkelaar een pilootproject uit waar ‘delend wonen’ centraal staat. Matexi is overigens de enige privépartner die aan het initiatief van de Vlaamse Bouwmeester meewerkt. “Dit project was voor ons de ideale aanleiding om een onderzoek op te starten waarmee wij onze kennis over ‘delend wonen’ nog kunnen verdiepen”, aldus Bart Aerts. “Als grootste projectontwikkelaar vinden wij het een van onze kerntaken om evoluties in de markt op te volgen en te onderzoeken via marktbevragingen, thematisch onderzoek en contacten met kennis- en onderzoeksinstellingen.”

Onafhankelijke studie in overleg met VUB en UGent

De studie werd uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Ipsos in opdracht van Matexi. Zowel VUB als UGent waren betrokken in het samenstellen van de vragenlijsten. De studie werd uitgevoerd in mei 2014 bij een representatieve steekproef van duizend Belgen tussen de 20 en 70 jaar. De resultaten worden op 24 september gepresenteerd op het seminarie: “De buurt is een samenlevingsmodel. Naar een woonvorm die delen aanmoedigt”.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo