Nieuwbouw

19 bepalende trends voor de toekomst van bedrijven uit de bouwsector

19 bepalende trends voor de toekomst van bedrijven uit de bouwsector
De bouwsector is meer dan ooit onderhevig aan maatschappelijke, ecologische en technologische veranderingen. Hun ondernemingen moeten zich constant aanpassen en digitaal transformeren om relevant te blijven.

Het Gentse Starring Jane werkt als digital agency al jaren voor en met tientallen grote en middelgrote ondernemingen uit de bouwsector. Het gaat om projectontwikkelaars, aannemers, architecten, fabrikanten, afwerkingsbedrijven… Uit deze samenwerking, de input van deze bedrijven en eigen observaties kwam Starring Jane tot een oplijsting van 19 relevante trends waar bouwbedrijven anno 2021 niet meer omheen kunnen, en die meer dan ooit mee hun toekomstvisie bepalen.

Die 19 trends werden gebundeld in deze whitepaper en verrijkt met cases, testimonials en de ervaringen van prominente spelers uit de sector. Jan Boudrez, digitaal strateeg bij Starring Jane en specialist in de bouwsector: “Terwijl de bouwsector een sleutelrol speelt in de verduurzaming van de maatschappij worden eindklanten steeds veeleisender. En klantgerichtheid vereist van de bouwsector flexibiliteit, 24/7 beschikbaarheid en een persoonlijke benadering. Bovendien moeten bouwondernemingen, meer dan ooit, innovatief en creatief uit de hoek komen in hun zoektocht naar klanten, bouwpercelen en kwalitatieve medewerkers. Ze moeten er alles aan doen om vanuit de trends en snelle veranderingen relevant te zijn en te blijven, met digitalisering als hefboom.”

Enkele trends uitgelicht

Door de gedwongen en versnelde invoering van ‘werken op afstand’ zorgen bouwbedrijven er idealiter voor dat hun gegevens worden gecentraliseerd en mobiel beschikbaar zijn. Op die manier kunnen projectleiders, wefleiders, arbeiders… altijd en overal werken. Maar ook innovatie vindt zijn weg: binnenkort doen drones en robots hun intrede in de bouw. Extended reality (XR) is niet meer weg te denken om digitale content te visualiseren. BIM (Building Information Modeling) is realiteit geworden en veel organisaties gebruiken dit zelfs reeds als competitief voordeel.

“Dit alles vraagt een heel strategische en toekomstgerichte kijk om vanuit de business digitalisering nog meer als hefboom te gebruiken. Wij hebben de knowhow en juiste aanpak in huis om hen optimaal te begeleiden”, zegt Jan Boudrez. “Het partnership met onze klanten gaat over bedenken, bouwen en samenwerken.“


Een andere tendens die een stempel zal drukken op de sector is het fenomeen ‘Housing as a service’ (HaaS), een inmiddels duurzame trend die inhoudt dat bedrijven en particulieren steeds vaker kant-en-klare panden gaan huren met de daarbij horende diensten en accommodatie, en daardoor volledig worden ontzorgd. Een andere trend is dat mensen, nog meer dan vroeger, bewuster beslissen of ze een woning gaan huren, kopen of bouwen. Ze wegen steeds vaker af hoe die kost zich verhoudt tot hun inkomen en tot de kost van hun andere bezigheden en van hun levenskwaliteit. Ook hierop moet de bouwsector inspelen door digitale communicatietools te ontwikkelen die berekeningen maakt voor deze psychografische segmentatie.

De whitepaper van Starring Jane kan HIER gedownload worden

Ook interessant