Woonleningen

100% lenen + notariskosten? Een extra borgsteller kan het verschil maken voor jou

100% lenen + notariskosten? Een extra borgsteller kan het verschil maken voor jou
Je hebt eindelijk je droomwoning gevonden, maar je beschikt niet over voldoende spaargeld om de notariskosten te betalen. En nu? Het is allesbehalve evident om het volledige aankoopbedrag + de notariskosten te lenen, maar het is niet onmogelijk. Een extra borg- of pandsteller maakt soms het verschil tussen een goed- en een afkeuring van je kredietaanvraag.

De Nationale Bank van België legt kredietverstrekkers al enkele jaren strenge regels op omtrent het toekennen van hypothecaire leningen. Zo is bepaald dat, als je een hypotheeklening wil voor de aankoop van een woning, je minstens 10% van de aankoopprijs + kosten zelf moet kunnen betalen. Soms vragen kredietverstrekkers zelfs een eigen inbreng tot 20%. Beschik je niet over voldoende spaargeld? Dan wordt je aanvraag tot een hypothecaire lening door een aantal kredietgevers onverbiddelijk geweigerd.

100% lenen? Het kan wel degelijk!

En toch! Je hoeft nog niet te wanhopen, want er zijn steeds uitzonderingen mogelijk. Kredietgevers kunnen een aantal leningen toestaan waarbij de eigen inbreng kleiner is dan de vereiste 10%, of zelfs helemaal nul. Als je bij de aankoop van je woning ook graag de notariskosten wil ontlenen, doe je best een beroep op een gespecialiseerde kredietbemiddelaar. Die werkt met verschillende kredietverstrekkers samen en gaat voor jou op zoek naar de best mogelijke oplossing op de markt.

Bijkomende borgsteller voor je hypothecaire llening

Een interessante optie om je dossier te versterken, is een bijkomende borg- of pandsteller in je hypotheeklening op te nemen. Een familielid (je ouders, grootouders, broer of zus, …) of een vriend stelt zich dan mee borg voor jouw lening. Kan jij je lening op een bepaald moment niet langer terugbetalen, dan staat hij of zij borg om het verschuldigde bedrag alsnog te betalen aan de kredietgever. Die krijgt op deze manier meer zekerheid, waardoor de kans op een goedgekeurde kredietaanvraag toeneemt. Na enkele jaren kan je trouwens met de bank gaan onderhandelen. Als het openstaand kapitaal van je woonkrediet onder de 90% komt te liggen, kan je de kredietgever vragen om de extra pandsteller uit het contract te verwijderen.

Bij een kredietaanvraag kan een extra pand- of borgsteller de kredietgever overtuigen om je het volledige aankoopbedrag en de notariskosten te lenen. Als borgsteller mag je hier wel niet te licht overgaan. Weet wat je ondertekent! Een onafhankelijk kredietbemiddelaar besteedt bijzondere aandacht aan de begeleiding van zijn of haar klanten doorheen de volledige kredietaanvraag. Het is belangrijk dat jij en je pandsteller volledig op de hoogte zijn en alle voorwaarden kennen:
  • Op welke periode moet je je lening afbetalen?
  • Hoeveel moet je maandelijks betalen?
  • Welke waarborgen hebben jullie gegeven?

Meer weten? Maak dan meteen een afspraak bij een onafhankelijk kredietbemiddelaar.

Ook interessant