Algemeen

Zowel vakbonden als werkgevers in bouwsector vragen uitstel FLA

Zowel vakbonden als werkgevers in bouwsector vragen uitstel FLA
Federal Learning Account, of FLA, is een nieuw platform waar werkgevers verplicht zijn om alle opleidingen te registreren, ongeacht de grootte van hun onderneming. Bouwunie heeft FLA al herhaaldelijk bekritiseerd als "pure Kafka" en "een onverantwoorde en nutteloze rompslomp zonder meerwaarde." De impact op de bouwsector is aanzienlijk.

De bouwsector kent een groot aantal opleidingen, waaronder verplichte cursussen (zoals asbestverwijdering en werken op hoogte), niet-verplichte formele opleidingen (zoals schildertechnieken), en informele trainingen (zoals de werking van complexe machines of digitale toestellen). Voortaan moeten alle door werknemers gevolgde opleidingen in het FLA worden geregistreerd. Dit is een tijdrovend proces, vooral omdat werkgevers op verschillende momenten verschillende acties moeten ondernemen.

Daarnaast moet je elk jaar dezelfde informatie invoeren, hoewel deze gegevens al bij andere overheidsinstellingen beschikbaar zijn. "Wat is er gebeurd met het only-once-principe en de beloofde administratieve vereenvoudiging?" vraagt Waeytens zich af. Bouwunie heeft erop aangedrongen om het FLA af te schaffen of minstens uit te stellen. Als afschaffing niet mogelijk is, pleit de bouworganisatie ervoor om het sectorfonds uit de bouw de bevoegdheid te geven om de bouwwerkgevers te ontzorgen, aangezien dit fonds nu al alle opleidingen registreert. Zowel alle vakbonden als werkgeversorganisaties, waaronder Bouwunie, steunen deze oproep unaniem. Het Paritair Comité van de Bouw heeft hierover een brief gestuurd naar minister van Werk en Economie Dermagne.

Ter illustratie, in de periode 2022-2023 waren er 55.000 arbeiders in opleiding, voorzien door een kleine 7.000 bouwbedrijven. Alles samen goed voor 1.561.447 uren opleiding. 47% van de gevolgde opleidingsuren zijn bedrijfsinterne opleidingen.

Als bouwwerkgevers met FLA moeten werken, dan moeten ze heel wat handelingen stellen en gegevens invoeren, gegevens die dus al vaak bekend zijn bij andere overheidssinstellingen:

  • Bij de opstart moet je eenmalig alle registratiegegevens van je medewerkers ingeven, samen met de verificatie van het opleidingsrecht voor alle werknemers die in dienst zijn. Dat moet binnen de zes maanden nadat de FLA operationeel is
  • Bij de indiensttreding van een medewerker doe je een registratie van alle gegevens en de verificatie van het opleidingsrecht binnen de 60 kalenderdagen vanaf de indiensttreding
  • Elk kalenderkwartaal doe je een update van alle gegevens per werknemer, een registratie van de gevolgde opleidingen per werknemer en een verificatie van het nog openstaande opleidingsrecht. Die update doe je uiterlijk de laatste dag van de maand volgend op elk kwartaal
  • Jaarlijks: registratie of verificatie van het opleidingsrecht per werknemer bij de start van elk kalenderjaar binnen de 30 kalenderdagen

Build for Life