Nieuwbouw

Zo richt je een bouwterrein efficiënt in

Zo richt je een bouwterrein efficiënt in
Een bouwterrein zo inrichten dat niemand elkaar voor de voeten loopt, er geen gevaarlijke situaties ontstaan en alle materialen toch goed toegankelijk zijn kan best een uitdaging zijn. Er vinden allerlei activiteiten tegelijk plaats en dat kan soms lastig te organiseren zijn. In dit artikel vind je een aantal tips die je kunnen helpen de bouwplaats zo efficiënt mogelijk in te richten.

Wat verstaan we onder bouwplaatsinrichting?

Het proces van het inrichten van een bouwterrein met alles wat bouwvakkers nodig hebben om te kunnen werken voordat de bouw begint, noemen we bouwplaatsinrichting. Voor de bouwplaatsinrichting wordt een plan opgesteld. Op basis hiervan kunnen de activiteiten van verschillende aannemers worden gecoördineerd. De opdrachtgever heeft de eindverantwoordelijkheid over de bouwplaats. Deze moet erop toezien dat er aan alle wettelijke eisen wordt voldaan en dat regelgeving wordt nageleefd.

Wat is er nodig?

Natuurlijk is iedere bouwplaats uniek, maar een aantal onderdelen zullen altijd terugkomen. Bijvoorbeeld het hekwerk om de bouwplaats heen om onbevoegden buiten te houden. Ook de beveiliging van het materieel met behulp van camera's en de verlichting van het terrein is een terugkerend iets. Ook toiletten en schaftwagens zijn onmisbaar voor een goed werkklimaat.

Checklists gebruiken

Met een checklist kun je ervoor zorgen dat je niets over het hoofd ziet bij het opzetten van een bouwplaats. Maak bijvoorbeeld een lijst van dingen die voorafgaand aan de bouw geregeld moeten worden. Bijvoorbeeld een schaftwagen kopen, de uitrusting die nodig is en de materialen die naar de bouwplaats gebracht moeten worden.

Gebruik kleurcoderingen

Een effectieve manier om de bouwplaats te organiseren is door kleurcoderingen te gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld materialen op kleur coderen, bijvoorbeeld op basis van het type materiaal, in welke fase van het bouwproces het nodig is, wie ze zal gebruiken of hoe het naar de bouwplaats vervoerd moet worden.

Verschillende toegangswegen

Maak onderscheid tussen de toegang voor personeel en voertuigen. Bij de personeelstoegang is het belangrijk om te kijken naar hoe de werknemers de bouwplaats opkomen. Bij de toegang voor voertuigen is het belangrijk om te letten op de draaicirkel voor vrachtwagens. Dit bepaalt ook waar de verschillende toegangswegen gemaakt worden en welke materialen hiervoor worden gebruikt.

Materialen ordenen

Je kunt materialen ook ordenen op functie. Dit betekent dat je ze groepeert op basis van hun doel. Bijvoorbeeld alle steigermaterialen bij elkaar inclusief de hoofdonderdelen en bouten en andere onderdelen die nodig zijn voor een specifiek onderdeel van het project kunnen op een locatie worden opgeslagen.

Machines

Op een bouwplaats vind je allerlei machines en apparatuur die nodig zijn om het werk te kunnen uitvoeren. Hierbij kun je denken aan graafmachines, hijskranen en bulldozers. De machines moeten regelmatig worden onderhouden en gekeurd. Ook moeten ze op een veilige plek gestald kunnen worden om het risico op ongelukken te minimaliseren.

Rustplekken en sanitaire voorzieningen

Sanitaire voorzieningen zijn belangrijk op een bouwplaats. Voldoende toiletunits zorgen ervoor dat medewerkers zich niet ongemakkelijk hoeven te voelen. Rustplekken tijdens de pauze waar werknemers kunnen ontspannen zijn belangrijk voor hun welzijn en productiviteit op lange termijn.

Afvalbeheer

Ook milieubescherming en afvalbeheer is belangrijk op een bouwplaats. Zorg ervoor dat de juiste maatregelen worden genomen om de impact op het milieu te minimaliseren. Gebruik bijvoorbeeld zo veel mogelijk milieuvriendelijke materialen en verminder afval en uitstoot. Daarnaast moet afval op de juiste manier worden afgevoerd en gerecycled.

Beveiliging

Het beveiligen van een bouwplaats zorgt er enerzijds voor dat medewerkers veilig kunnen werken en bezoekers het terrein veilig kunnen betreden. Anderzijds richt het zich op het minimaliseren van vandalisme en diefstal op het bouwterrein. Dit onderdeel heeft een hoge prioriteit bij het inrichten van de bouwplaats. Als aannemer ben je volgens de wet verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van je werknemers. Ook de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. Zo moet er bijvoorbeeld een veiligheids- en gezondheidsplan worden opgesteld. Dit moet worden ingediend bij de Inspectie SZW beschrijft specifieke risico's die een rol spelen bij het bouwproject.

Wettelijke vereisten

Bij bouwplaatsinrichting moet er worden voldaan aan een aantal wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, installaties en milieu. Deze wettelijke eisen zijn voornamelijk vastgelegd in het Besluit Omgevingsrecht, de Arbowetgeving en het Bouwbesluit. De gemeente controleert of er aan deze wettelijke vereisten wordt voldaan.

Een overzichtelijke bouwplaatsinrichting

Er komt veel kijken bij het efficiënt inrichten van een bouwplaats. Een overzichtelijke bouwplaatsinrichting is belangrijk. Het is daarom zaak dat deze voortdurend netjes is opgeruimd. Hiermee kunnen struikelgevaar, valpartijen en andere gevaarlijke situaties worden beperkt. Het plaatsen van bouwhekken kan helpen om gevaarlijke zones af te schermen. Met alle bovenstaande tips is het zeker mogelijk om voor een veilige en efficiënte bouwplaatsinrichting te zorgen.

Ook interessant