YouTube belangrijke informatiebron voor klussende consument

30 juni 2011 Bron: USP Marketing Consultancy
De video website YouTube is al jaren een begrip op internet. Fabrikanten van bouwmaterialen en klusproducten maken dan ook veelvuldig gebruik van de website om klanten te informeren over het gebruik van hun producten. In het maandelijks onderzoek “De WoonOmnibus”, uitgevoerd door USP Marketing Consultancy onder circa 500 consumenten, is onderzocht in welke mate klussers gebruik maken van deze instructiefilms. Dit artikel beantwoordt de vragen: waarom maken fabrikanten instructiefilms? Wie bekijken deze video’s? En van welke type klussen wil men graag een instructiefilm bekijken?

Waarom instructiefilms voor klussers op YouTube plaatsen?

Het doel voor de fabrikanten van bouwmaterialen en klusproducten om instructiefilms op YouTube te plaatsen is naast het informeren van de eindgebruiker ook het verbeteren van de zoekresultaten op internet. Immers al enige tijd is YouTube de tweede zoekmachine van Nederland. Bovendien heeft Google 5 jaar geleden YouTube gekocht en is sindsdien in staat om in haar zoekresultaten ook videoresultaten te tonen. Zoekresultaten voor merkfabrikanten in Google worden dus ook beter indien er videomateriaal van het merk op YouTube staat.

Wie bekijken de instructiefilms?

Het aanbod van instructiefilms voor diverse klussen op YouTube is breed. Van alle Nederlanders heeft 18% wel eens een instructiefilm over klussen bekeken. Binnen het segment ervaren klussers is dit zelfs 26%. De klussen die men heeft bekeken lopen uiteen van relatief eenvoudige klussen zoals schilderen, laminaat leggen en behangen tot meer geavanceerde klussen zoals een keuken verbouwen of een vloer isoleren.

Welke instructiefilms wil men bekijken?

De klussen die worden genoemd bij de vraag: “Voor welke klussen lijkt het u handig om een instructiefilm te bekijken?” verschillen nauwelijks met de klussen die de DHZ-er over het algemeen uitvoert. Hieruit kunnen we concluderen dat de consument dus niet alleen behoefte heeft aan instructiefilms voor geavanceerde klussen, maar dat men ook graag instructiefilms zou willen bekijken voor de meer doorsnee klussen zoals behangen en schilderen.

Tips voor fabrikanten van bouwmaterialen of klusproducten Fabrikanten kunnen door middel van YouTube hun merk goed onder de aandacht brengen op een relatief goedkope manier. De kosten voor het maken en het plaatsen van een instructiefilm zijn immers relatief laag in vergelijking tot andere vormen van publiciteit zoals het plaatsen van een advertentie. Bovendien hebben consumenten behoefte aan dergelijke films en verbeteren de zoekresultaten van het merk op internet. Hoe specifieker de instructiefilm, hoe beter voor de gebruiker en hoe vaker uw merk voorkomt, hoe beter het voor de zoekresultaten is. Het is dus waardevol om meerdere films te plaatsen voor een totale productlijn, dus als fabrikant hoeft u zich zeker niet te beperken tot één algemene film. U dient zich bovendien te beseffen dat consumenten vaak niet zullen zoeken op uw producttype of merk, maar juist op het type klus dat men uitvoert. Zorg er dus voor dat uw merk vindbaar is bij het type klus waarvoor het product gebruikt dient te worden.
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Hypotheek.be
  • Loxone
  • bouwinfo