Algemeen

Welzijnwet in Nederland: de Arbowet

Welzijnwet in Nederland: de Arbowet
De afgelopen eeuw is het besef gegroeid dat het belangrijk is de gezondheid en veiligheid van medewerkers te beschermen en te bevorderen. Veel landen hebben daarom wettelijke richtlijnen en regels op het gebied van arbeidsomstandigheden vastgelegd. België heeft als basiswet de Welzijnswet, met de hieruit volgende uitvoeringsbesluiten gecodificeerd in de codex over het welzijn op het werk. In Nederland is er de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet of Arbo) met algemene bepalingen en richtlijnen over het arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid) in bedrijven. Hieronder lees je meer over de toepassingen hiervan binnen de Nederlandse bouwsector.

Aandacht voor preventie en verzuim in de bouw

In de bouw gebeuren relatief vaak ongevallen. En dat is niet vreemd, want werken op hoogte en met grote machines komt veel voor. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de bouw dubbel zoveel risico op letsel lopen als in andere sectoren. Volgens de Monitor Arbeidsongevallen 2022 waren er in dat jaar in Nederland maar liefst 129 gevallen waarbij sprake was van een dodelijke afloop, ziekenhuisopname of verwacht blijvend letsel. Daarbij zouden er ook nog eens zomaar duizenden arbeidsongevallen kunnen plaatsvinden met minder – maar desalniettemin – letsel. Het is dus vooral in de bouw belangrijk veel aandacht te hebben voor zowel preventie als verzuimbegeleiding.

Het belang van Arbo voor de bouw

Sommige verplichtingen die werkgevers volgens de Arbowet hebben, mogen ze zelf verzorgen. Een werkgever is echter sinds een aantal jaar ook verplicht om minimaal een basiscontract te hebben afgesloten met een bedrijfsarts of arbodienst. Een arbodienst kan ook ondersteunen als het gaat diverse andere taken die verplicht zijn volgens de Arbo. Binnen de bouwbranche kan gedacht worden aan

  • Het uitvoeren en opstellen van de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) door een arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige, met daarin gevaren, maatregelen en procedures;
  • Het uitvoeren van periodieke arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PMO of PAGO), vooral bij medewerkers die blootgesteld worden aan specifieke risico's, zoals schadelijke stoffen of zware fysieke arbeid; en
  • Verzuimbegeleiding om een (langdurig) zieke medewerker weer terug te krijgen op de werkvloer.

Vanwege het personeelstekort extra zuinig zijn op mensen

In Nederland is er binnen veel branches de afgelopen jaren een personeelstekort ontstaan. In de bouwsector komen ze intussen al meer dan 50 duizend fulltime werkende mensen tekort. En dat aantal neemt alleen nog maar toe vanwege de ambitieuze ambities om tot 2030 jaarlijks 100 duizend nieuwe woningen te realiseren, ende stijgende vraag naar vakmensen vanwege de energietransitie. Om zoveel mogelijk mensen in de bouw productief te laten zijn, is de Arbo onmisbaar.

Build for Life