Wat is en doet de omvormer voor zonnepanelen?

19 mei 2015 Bron: Zonnepanelen.net
In de elektronica duidt een omvormer die elementen aan die stroom kunnen omzetten. Voor wat betreft zonne-energie spreekt men hier van omvormers die gelijkstroom weten te converteren naar wisselstroom (niet-gekoppelde, 'off-grid' omvormers) of wisselspanning (stand-alone omvormers). De eerste variant slaat zijn energieoverschot op in een batterij of accu.

Types omvormer zonnepanelen

Al naargelang de manier waarop de omvorming plaatsgrijpt, onderscheidt men verschillende types van omvormers voor zonnepanelen. Bij de paneelomvormer heeft elk paneel bijvoorbeeld zijn eigen omvormer. Bij de string-omvormer is dat een omvormer per string. Verder heb je ook nog de multi-string omvormer (waarbij meerdere strings tegelijk worden verbonden met een en dezelfde omvormer) en de PV-centrale, een grotere variant die netspanning kan creŽren.

Bijzonder is tot slot ook nog de hybride omvormer, een klasse waartoe verschillende types kunnen behoren. Deze omvormer kan bijvoorbeeld ook energie opslaan, zelfs wanneer die niet afkomstig is van de zon maar, bijvoorbeeld, uit windturbines.

Omvormer zonnepanelen: vermogen en levensduur

Van het bovenstaande kan gezegd worden dat de paneelomvormer de 'kleinste' is (300 Wp), terwijl de PV-centrale het hoogste vermogen produceert (15000 Wp). In recente jaren is daarbij de levensduur van de omvormer aanzienlijk gestegen dankzij de vele technologische vernieuwingen en de snelle vooruitgang in het vakgebied. Toch heeft de omvormer nog steeds een relatief beperkte levensduur tussen 12 en 15 jaar. Je zonnepanelen zelf zullen ongeveer dubbel zo lang meegaan.

Werking van de omvormer in zonnepanelen

Voornaam voor de omvormer in zonnepanelen is uiteraard hoe hij zich aanpast aan de (eigenschappen van) zonnecellen. Zijn werking is er volledig op afgestemd om zoveel mogelijk energie uit deze cellen te halen. Om dat te doen stelt hij zich in om op elk moment het hoogst mogelijke vermogen te detecteren en ontvangen.

Wanneer het gaat over netkoppeling neemt de converter daarbij de netspanning als vertrekpunt. De energie opgenomen uit de zonnecellen zal vervolgens heel even worden opgeslagen vooraleer tijdig ('in fase') ingespoten te worden in het net. Die opslag kan op verschillende manieren gebeuren, al naargelang het type energie. Magnetische energie wordt opgeslagen in transformators of spoelen, elektrostatische energie in condensators.

Meer informatie over de omvormer zonnepanelen

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Hypotheek.be
  • Loxone
  • bouwinfo