Wat is een bio-ecologische woning?

Bron: Logic-Immo
Wat is een bio-ecologische woning?
Naast duurzaam bouwen is er nu ook bio-ecologisch bouwen, de toekomst van duurzame woningen. Het principe? Een huis bouwen met aandacht voor het milieu waarin de bewoners gezond kunnen leven. Dat is toch wat iedereen wil, niet? Het Vlaams instituut voor bio-ecologisch bouwen en wonen (VIBE) voorziet een VIBE label voor iedereen die bio-ecologisch bouwt. Ga je een huis renoveren of bouwen? Lees dan zeker het volgende!

Wat is bio-ecologisch bouwen?

Bio-ecologisch bouwen berust op één groot principe: het huis moet gezond zijn, want een huis heeft heel wat invloed op de gezondheid van de inwoners, maar moet eveneens het milieu respecteren. Een gezonde geest en een gezond lichaam in een gezond huis met aandacht voor het milieu, dat is het credo van een bio-ecologische woning. Bio-ecologisch bouwen betekent rekening houden met vier grote niveaus: het gebruik van ruimte, materialen, energie en water. Op elk niveau moet er aandacht besteed worden aan het milieu en de gezondheid van de bewoners.

1. Ruimte van een bio-ecologisch huis

Wanneer het gaat over de ‘ruimte van een huis’, denken we meteen aan de oppervlakte of het interieur van een huis. Heb je echter al nagedacht over het belang van de situering van je huis op het vlak van ecologie en gezondheid? Een bio-ecologisch huis situeert zich idealiter in een stad of dorp waarbij het aantal nodige verplaatsingen zoveel mogelijk beperkt zijn. Het is belangrijk dat er openbaar vervoer dichtbij is, zodat de auto zo weinig mogelijk gebruikt dient te worden. Ook de oriëntatie van de woning is van belang, net als de aanwezigheid van gemeenschappelijke muren.

2. Het materiaalgebruik

Bio-ecologisch bouwen vereist het gebruik van natuurlijke en onuitputtelijke grondstoffen en materialen. Dat is niet alleen goed voor de gezondheid, maar eveneens voor het milieu. Idealiter worden deze materialen lokaal vervaardigd. Materialen op basis van fossiele brandstoffen of olie en materialen uit exotische bossen zijn dus uit den boze.

3. Energie: Enkel hernieuwbaar

Bio-ecologische woningen zijn goed geïsoleerd en maken gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast is een goede ventilatie onmisbaar om de woning te voorzien van gezonde lucht.

4. Water en waterverbruik

Als we een huis bouwen of renoveren, vergeten we vaak om rekening te houden met het waterverbruik. Bio-ecologisch bouwen vereist van de bewoners dat ze regenwater recupereren en water op een verantwoorde manier gebruiken. Een toilet met dubbele doorspoelknop en een duurzaam waterreservoir voor de douche zijn onmisbare elementen als je bio-ecologisch wil bouwen!

Bio-ecologisch bouwen betekent dus niet alleen andere bouwmethodes of renovatiemethodes, maar betekent eveneens een verandering van onze leefgewoontes. Ben jij er klaar voor?

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo