Cursus Bio-ecologisch bouwen voor de architect

  BE   27 februari 2013 Bron: NAV
Cursus Bio-ecologisch bouwen voor de architect
De bouwsector en bouwheren schenken steeds meer aandacht aan de milieu-impact van hun projecten. Om die aandacht naar de bouwpraktijk te vertalen is een andere benadering en uiteraard de juiste kennis van alternatieve materialen en technieken nodig. Samen met VIBE, Vlaams instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen, organiseert Vitruvius Academy daarom in maart een cursus bio-ecologisch bouwen.
Bio-ecologisch, mens- en milieuvriendelijk bouwen winnen aan belang. Maar hoe pak je dergelijk project aan als architect? Bestaan er evenwaardige alternatieven voor traditioneel bouwen? Wat is het verschil tussen ‘duurzaam’ bouwen en ‘bio-ecologisch’ bouwen met een hoger ambitieniveau?

Deze nieuwe cursus van Vitruvius Academy geeft inzicht in bio-ecologische bouwmethodes, vuistregels, aandachtspunten voor ontwerp en schetst mogelijkheden en limieten van materialen. Je leert de betekenis van groene labels kennen en wordt wegwijs gemaakt in de informatiekanalen die je ondersteunen bij bio-ecologisch bouwen. Een grondige basis voor wie een dergelijk project voor zich heeft of overweegt, en met do’s en don’ts voor de meer ervaren bio-ecologische ontwerper.

De organisatie gebeurt samen met VIBE, het Vlaams instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen. Peter Thoelen, directeur van VIBE, situeert het thema en heeft het over beoordelingsmethodes voor bouwmaterialen via de diverse labels en over milieu-evaluatie op gebouwenniveau. Zijn collega arch. Els Van de Moortel bespreekt theorie en praktijk op het vlak van achtereenvolgens ruwbouw- en isolatiematerialen en binnenhuis- en afwerkingsmaterialen. Zij behandelt onder andere de technische eigenschappen, het onderhoud en de levensduur van deze materialen en de kostprijs t.o.v. traditionele materialen.

Deze lesgeefster sluit af met de theorie en enkele praktische cases van bio-ecologische constructies, zoals metselwerk, houtskeletbouw en nichemarkten zoals strobalenbouw en moderne leembouw. Dit wordt geďllustreerd met constructiedetails van vloeren, muren en daken.

Praktisch
De cursus ‘Bio-ecologisch bouwen: visie, bouwmethodes, materialen en aanpak voor de architect’ is gespreid over twee middagen, telkens van 13u30 tot 17u00, en kan gevolgd worden op twee locaties: op dinsdag 19 en dinsdag 26 maart 2013 in Hotel Van der Valk, Kapellestraat 146, 8020 Oostkamp, en op donderdag 21 en woensdag 27 maart 2013 in het auditorium van de Brabanthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven.
Voor meer info, zie www.vitruviusacademy.be
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo