Architectuur

Waarop moet je letten als je een overeenkomst afsluit met een architect?

Je bouwt maar een keer in je leven, dus wil je dat je huis honderd procent voldoet aan je verwachtingen. Je neemt een architect onder de arm omdat hij van bouwen meer afweet dan jij. Hij kent de technische regels en vertaalt jouw wensen naar een concreet project. Het logische gevolg: je stelt een architect aan en sluit met hem een overeenkomst. Ga met meerdere architecten praten en volg je intuïtie. Elke architect vertelt je over zijn visie, zijn aanpak en vroeger gerealiseerde projecten. Wie boezemt jou het meeste vertrouwen in? Zo’n verkennend gesprek is meestal kosteloos, maar om zeker te spelen, informeer je het best op voorhand naar de voorwaarden.

Samen beoordelen of je project realistisch is

Eens je een architect gevonden hebt, kan hij je bijstaan in je zoektocht naar een geschikte bouwgrond of te renoveren gebouw. Zo vermijd je dat je droomproject uitmondt in een nachtmerrie. Deze bijstand gebeurt vaak op basis van een mondelinge overeenkomst.

Vond je al eerder een bouwgrond of een huis? Dan kan de architect een haalbaarheidsstudie voor je uitvoeren. Hij onderzoekt of je plannen budgettair haalbaar en stedenbouwkundig toelaatbaar zijn. Maak hierover bij aanvang goede afspraken!

De opdrachtovereenkomst met je architect

Hierin omschrijf je alle essentiële elementen: wat de architect zal doen en voor welke prijs (het ‘ereloon’), wanneer je die prijs betaalt én wat jullie doen als de relatie spaak loopt.

Bepaal duidelijk in de overeenkomst wat de architect doet

Een architect begeleidt je bij heel wat stappen, van vergunningsaanvraag tot oplevering. Natuurlijk tekent hij alle plannen. Hij is wettelijk verplicht om de stedenbouwkundige aanvraag in te dienen en de uitgevoerde werken te controleren. Meestal adviseert hij je bij de oplevering door de aannemer: je geeft je akkoord over de bouwwerken en bepaalt wat de aannemer nog moet aanpassen. Het kennersoog van de architect is daarbij erg nuttig. Budgetbeheer is vaak inbegrepen in het takenpakket: hij volgt op of het project niet budgettair ontspoort. Op jouw vraag bekijkt en vergelijkt hij ook offertes van aannemers.

Opzeggen van de overeenkomst

Als je gaandeweg je vertrouwen verliest in de architect, kan je het contract opzeggen. Je betaalt dan een verbrekingsvergoeding, die gemaakte kosten en gemis aan inkomen voor de architect gedeeltelijk dekt. Loopt de verstandhouding helemaal fout? Dan stap je naar de rechtbank.

Een snellere oplossing krijg je waarschijnlijk via de ‘Verzoeningscommissie Bouw’. Die commissie doet via een deskundige een voorstel om beide partijen zonder aanslepende procedure tevreden te stellen.

Ook interessant