Verlaagde btw op sloop en heropbouw is goede zaak voor (ver)bouwers

  BE   23 maart 2022 Bron: Confederatie Bouw
Verlaagde btw op sloop en heropbouw is goede zaak voor (ver)bouwers
De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is verheugd met de verlenging van de verlaagde btw van 6% op sloop en heropbouw na 2022. Dat helpt verbouwers om de weloverwogen en evenwichtige keuze te maken tussen een ingrijpende renovatie of vervangende nieuwbouw. Vanaf volgend jaar geldt in Vlaanderen een renovatieverplichting, maar 10% van de te renoveren woningen kan beter vervangen worden. Zo kan vervangende nieuwbouw goedkoper of bouwtechnisch noodzakelijk zijn.

Bovendien helpt sloop en heropbouw niet alleen het verouderde woningenbestand energie-efficiënter te maken, CO2-uitstoot te reduceren en de energiekosten drastisch te verlagen. Ook helpt dit om het bestaande ruimtegebruik te optimaliseren. Het leidt immers tot hogere woondichtheden.

“Een gelijke fiscale behandeling van vervangende nieuwbouw met renovatie zet verbouwers aan tot de beste aanpak en tot de beste energieprestatie voor hun woning op de lange termijn. Zo zal de verplichte renovatie binnen de vijf jaar leiden tot de energetische verbouwing van om en bij de 80.000 woningen, maar 8.000 à 10.000 ervan worden beter vervangen. Zowel ecologisch, bouwkundig als voor de energiefactuur van de verbouwers is dat een goede zaak”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.

Sloop en heropbouw helpt het verouderde woningenbestand energie-efficiënt te maken en is bijgevolg belangrijk voor de energie- en klimaatuitdaging. Daarom voorziet de Vlaamse regering in een sloop- en heropbouwpremie van 10.000 euro voor wie niet in aanmerking komt voor het verlaagde btw-tarief van 6%. Denk maar aan de eigenaars van huurwoningen buiten de centrumsteden. Want buiten de 32 centrumsteden* geldt dat verlaagd btw-tarief enkel voor woningen met een maximale
bewoonbare oppervlakte van 200 m². Bovendien moet het gaan om de eigen en enige woning van de eigenaar(s). Die beperkingen zijn ingegeven door de Europese btw-richtlijnen.

De Vlaamse regering zet in zijn energie- en klimaatbeleid sterk in op een energiezuinig gebouwenpark om de CO2-uitstoot terug te dringen en om de energiefacturen van de mensen te helpen verlagen. Daarnaast verdwijnen er oude versleten gebouwen uit het straatbeeld, wordt asbest versneld verwijderd en helpt het bijkomende wooneenheden te realiseren binnen bestaand ruimtebeslag.

*In heel België zijn er 32 centrumsteden. In Vlaanderen gaat het om de volgende 13 steden: Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo