Verdeeltaks wordt verlaagd naar 1% vanaf 1 januari 2015

  BE   5 januari 2015 Bron: Eric De Corte
Vanaf 1 januari 2015 wordt de verdeeltaks verlaagd naar het vroegere peil van 1%, maar enkel voor de doelgroep die nu gebruik kan maken van het abattement van 50.000 Ä vrijstelling van registratierechten. Erkend bemiddelaar Eric De Corte vernam dit zopas uit zeer goede bron. Zowel kamerlid Dirk Van Mechelen als het kabinet van minister Turtelboom, bij monde van de heer E. Aerts, bevestigen de verlaging en de datum van toepassing.

ďDeze verlaging is van grote betekenis voor scheidende partnersĒ, beklemtoont erkend bemiddelaar Eric De Corte. ďDe verhoging op 1 augustus 2012 van 1 naar 2,5% werd door scheidende koppels ervaren als een hold-up. Immers, op een ogenblik dat scheidende koppels het sowieso al financieel moeilijk hebben, werd nog een extra financiŽle last gelegd op hun schouders. Van deze extra last wordt de partner die het onroerend goed overneemt, gevrijwaard vanaf 1 januari 2015.Ē

Eric De Corte schetst de moeilijke situatie die ontstond na de verhoging op 1 augustus 2012. ďKoppels die een relatie beŽindigden, worden sowieso geconfronteerd met moeilijke beslissingen, vooral ook in verband met de verblijfsregeling en de kostenregeling voor de kinderen. Vaak wordt getracht om de verkoop van de gezinswoning te voorkomen, om de kinderen hun vertrouwde habitat niet te ontnemen. Een nobel doel maar vaak is het financieel een zware dobber om na overname van de woning, deze met ťťn wedde verder af te betalen. De verhoging van de verdeeltaks naar 2,5% was voor veel koppels een druppel te veel waardoor uiteindelijk een verkoop van de woning niet kon worden vermeden. Wekelijks maak ik financiŽle dramaís mee. Zei een vrouw mij onlangs: niet alleen mijn droom is stuk, ik verlies ook ons huis en ik moet bovendien nog eens mijn kinderen delen ook.Ē

Niet voor alles en iedereen

Uit de contacten met het kabinet blijkt dat de criteria voor verlaging van het verdeelrecht behouden blijven. De verlaging van het verdeelrecht is dus enkel van toepassing indien de verdeling of de afstand van onverdeelde delen voortvloeit uit een echtscheiding of een beŽindiging van de wettelijke samenwoning. Met andere woorden, de verlaging is niet algemeen maar wordt enkel voorzien voor de doelgroep die momenteel geniet van het abattement van 50.000 Ä vrijstelling van registratierechten.

Wat valt er dus uit de boot? De uit onverdeeldheid treding of de afstand van onverdeelde delen tussen vennoten van een vennootschap onder firma, van een gewone commanditaire vennootschap, van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van een landbouwvennootschap. Dit is ook het geval voor de verdeling of afstand van onverdeelde delen met betrekking tot het vruchtgebruik of de blote eigendom.

Uiteraard moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden om van het verlaagde 1% verdeelrecht te kunnen genieten. Het blijft dus zo dat bij een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) de verdeling en de afstand dient opgenomen te zijn in de Ďregelingsakteí. Latere uit onverdeeldheid tredingen of afstanden van onverdeelde delen kunnen niet meer genieten van het verlaagde %.

Bij vereffening-verdeling na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO) en bij verdeling of afstand van onverdeelde rechten (binnen het jaar) na beŽindiging van de wettelijke samenwoning, kunnen ex-echtgenoten of ex-wettelijke samenwoners niet van het verlaagde % genieten als zij voor 1 januari 2015 al van het abattement hebben genoten. Het blijft dus onmogelijk om meerdere uit onverdeeldheid tredingen te spreiden in te tijd.

Het is dus de datum van de onderhandse overeenkomst van verdeling of afstand die bepalend is. De heer Aerts van het kabinet van Minister Turtelboom benadrukt dat de datum strikt moet worden verstaan. Overeenkomsten ingeleid vůůr 1 januari 2015 komen dus niet in aanmerking voor toepassing van het verlaagde tarief van 1%. Dit betekent concreet dat overeenkomsten die al werden ingeleid bij de rechtbank en notariŽle akten met een datum in 2014 niet (meer) kunnen genieten van het verlaagde %.

Gerichte en correcte informatie

De verdeling of afstand tussen ex-wettelijke samenwoners moet ook plaatsvinden binnen het jaar volgend op de beŽindiging van de wettelijke samenwoning. Bijkomend moet men weten dat het verlaagd tarief enkel van toepassing is indien de wettelijke samenwoners op de dag van de beŽindiging van de wettelijke samenwoning ten minste ťťn jaar ononderbroken met elkaar wettelijk samenwoonden.

ďHet is ontnuchterend als ik feitelijke samenwoners meedeel dat het geen zin heeft om snel-snel wettelijk te gaan samen wonen om thans van het abattement en de kinderkorting te kunnen genieten. Dit zal dus ook niet kunnen met het verlaagde tarief van 1%. Immers feitelijke samenwoners zijn uitgesloten van een verlaagd verdeelrechtĒ, aldus Eric De Corte.

Als erkend bemiddelaar ervaart hij dagelijks hoe zeer mensen op zoek zijn naar gerichte en correcte informatie. Hij promoot bemiddeling al jaren. "Het is mijn bescheiden bijdrage voor een betere wereld en eigenlijk Ďmijn hoger doelí. Het kost me flink wat tijd maar ik besteed hem wel. Het leven is immers veel te kort om elkaar in de haren te vliegen, om te vechten via een rechtsgang en om uiteindelijk geconfronteerd te worden met een opgelegd vonnis waarmee doorgaans geen van de ex-partners tevreden is."

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo