Nieuwbouw

Een overzicht van de energiepremies voor 2015

In Vlaanderen worden in 2015 zowel energiepremies gegeven voor energiebesparende maatregelen in een bestaande woning als in een nieuwbouwwoning. Daarnaast kunt u in de meeste gemeenten ook een energielening van de Vlaamse overheid aanvragen om uw energiebesparende investeringen te financieren. Het pakket energiepremies wordt toegekend en uitbetaald door de netbeheerders (Eandis of Infrax). De nadruk ligt op isolatiemaatregelen in bestaande woningen en investeringen in groene energie. Daarnaast blijft in 2015 de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen verder lopen voor wie investeert in dakisolatie in een woning die al minstens 5 jaar in gebruik is. Voor nieuwbouwwoningen komt u in aanmerking voor een E-peilpremie als de woning aanzienlijk beter scoort dan de wettelijke eisen en kunt u genieten van een korting op de onroerende voorheffing.

Voor 2016 wordt er een afbouw van een aantal energiepremies aangekondigd. Een definitieve beslissing hierover wordt verwacht in de eerste helft van 2015.

Premies voor bestaande woningen in 2015

Energiepremies via de netbeheerders (Eandis en Infrax) voor eindfacturen vanaf 1 januari 2015

Premies  2015 via de netbeheerder in bestaande woningen

Belastingvermindering dakisolatie: loopt verder in 2015

De belastingvermindering bedraagt in 2015 30 % van de dakisolatiewerken met een maximum van 3040 euro voor inkomstenjaar 2015 (= factuur betaald in 2015). Er is geen belastingkrediet van toepassing wat betekent dat u enkel van deze belastingvermindering kunt genieten als u effectief ook belastingen moet betalen. De woning moet al minstens 5 jaar in gebruik zijn bij de start van de werken. De Rd-waarde van de dakisolatie bedraagt minstens 2,5 m²K/W.

Energielening van uw lokale entiteit

In 2015 kunt u een energielening van de Vlaamse overheid afsluiten (voorheen FRGE-lening). Met een energielening kunt u energiebesparende investeringen financieren in uw woning. U kunt maximum 10.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 5 jaar. De intrest bedraagt 0% of 2%.

U kunt de energielening enkel aanvragen bij een Lokale Entiteit in uw gemeente. U kunt dus enkel een lening aanvragen als er in uw gemeente zo’n Lokale Entiteit is. Er zijn Lokale Entiteiten in de meeste maar niet in alle Vlaamse gemeenten. Meer info: www.energiesparen.be/energielening

Premies voor nieuwbouwwoningen

Indien uw woning een stuk beter scoort dan de wettelijke eisen, kunt u voor nieuwbouwwoningen zowel een E-peilpremie van de netbeheerder ontvangen als genieten van een korting op de onroerende voorheffing. Voor bouwaanvragen vanaf 2015 (wettelijk E-peil maximaal E60) kunt u een E-peilpremie van de netbeheerder aanvragen vanaf E30 of lager.

Voor bouwaanvragen vanaf 2015 krijgt u automatisch een korting van 50 % op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximaal E40 en dit gedurende 5 jaar. De korting bedraagt 100 % op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximaal E30 en dit gedurende 5 jaar.

Premies 2015 via de netbeheerder  voor nieuwbouwwoningen

Voor alle details en voorwaarden, raadpleeg de aanvraagformulieren op www.infrax.be of www.eandis.be (beschikbaar vanaf januari 2015).

Meer info: www.energiesparen.be

Bestel premiebrochure 2015

De brochure ‘Premies en leningen voor energiebesparing in Vlaanderen –editie 2015’, kunt u bestellen via www.energiesparen.be/publicaties De levering wordt voorzien vanaf 26 januari 2015.

Ook interessant