Second Home

Vastgoed in Turkije, better safe than sorry

Investeren in vastgoed in Turkije heeft vele pluspunten. Bekendheid met de lokale gebruiken, gewoonten en wetten geeft extra voordeel maar onbekendheid kan zorgen voor veel ellende.
In tegenstelling tot de Europese wetgeving brengt in Turkije de sluiting van een koopovereenkomst GEEN leveringsverplichting voor de verkoper tot stand maar het voordeel...

Na het eerdere artikel 'Vastgoed in Turkije, valkuil of investering' hebben we het vandaag over
  • Niet toegankelijkheid van het kadaster
  • Geen leveringsplicht

2 - Toegankelijkheid van kadastrale gegevens
Het openbaar register in Turkije is NIET toegankelijk voor eenieder. Slechts belanghebbende advocaten en een beperkte groep ambtenaren kunnen het openbaar register raadplegen.

In België en Nederland wordt de notariële akte in de daartoe bestemde openbare registers ingeschreven. Deze registers zijn openbaar en bevatten feiten die betrekking hebben op de rechtstoestand van een onroerend goed, wie de eigenaar is, hypotheken en eventuele beslagen die erop rusten. Het kadaster geeft tevens een duidelijk beeld van wat het onroerend omvat.

Het is ontegenzeggelijk van belang dat er, door een deskundige, een gedegen onderzoek gedaan wordt naar de juistheid van de ”juridische” gegevens, d.w.z. de status van het onroerend goed, zodat men niet misleid wordt of dat er een fout is ingeslopen in bijvoorbeeld een veranderd huisnummer. Inzicht in het kadaster en controle van de gegevens in het openbaar register is van cruciaal belang bij de aankoop en eigendomsverkrijging van het onroerend goed of deelname aan een project.

3 - Geen leveringsplicht voor de verkoper
Het sluiten van een koopovereenkomst brengt in Turkije NIET de leveringsverplichting voor de verkoper tot stand. Terwijl dit naar Nederlands recht wel het geval is Indien deze verplichting in Nederland niet wordt nagekomen, kan men zich tot de Voorzieningenrechter wenden. Het Turkse recht kent geen bepaling die de verkoper verplicht het onroerend goed te leveren, hij kan dus zijn medewerking hieraan onthouden. De verkoper krijgt “spijt”. Heeft u dus al een aanbetaling gedaan en de verkoper weigert zijn verdere medewerking, dan kunt u slechts het betreffende bedrag terugeisen.

Een voordeel ten opzichte van Nederland en België is dat er in Turkije geen notariskosten betaald worden. In Turkije bent u dus geen geld kwijt voor het opmaken en passeren van de notariële akte. Reserveer dit geld voor een goed advies Houd het niet in de knip. Een verkeerde zuinigheid. Het betaalt zich altijd terug.
Better safe than . . . . nietwaar?

De volgende keer :
  • werkelijk betaalde prijs vs. het bedrag in de openbare registers;
  • zekerheid tegenover gedane aanbetalingen

Daarin meer over (zakelijke) relaties tussen Nederland, België en Turkije.

Geïnteresseerd naar informatie over Turkije?
Vul uw gegevens in en ontvang alle artikelen per e-mail
U maakt tevens kans op een GRATIS exemplaar van het boek “Beleef Turkije koop- en woongids 1001 tips”.

Ook interessant