Vastgoed

VCB pleit voor koppeling aan ingrijpende energiebesparende werken

VCB pleit voor koppeling aan ingrijpende energiebesparende werken
Het voorstel van Minister Bart Tommelein om een verzekering of waarborg in te voeren voor de eigen inbreng in hypothecaire leningen om zo gezinnen te helpen een woning te verwerven, heeft heel wat reacties losgemaakt. De Vlaamse Confederatie Bouw heeft bijkomend voorgesteld die verzekering of waarborg te koppelen aan ingrijpende energiebesparende werken in de te renoveren woning of in het nieuwbouwproject waarvoor nu al strikte energetische normen gelden. Zo zal de maatregel het woningenpark in Vlaanderen net waardevaster maken. Een must niet alleen voor de Nationale Bank maar ook voor de Europese Centrale Bank.

Die aanpak heeft tot gevolg dat banken waardevast vastgoed als onderpand krijgen en anderzijds kunnen de nieuwe eigenaars een paar jaar vroeger een eigen woning verwerven. De VCB schat dat het gaat om een 2.000 (jonge) gezinnen die voldoende solvabiliteit hebben om een hypothecaire lening af te betalen, maar voor wie voldoende eigen spaargeld voorlopig nog een heikel punt is.

De verplichte energetische werken zullen trouwens leiden tot een lagere energiefactuur en bijgevolg een lagere woonlast betekenen voor die gezinnen. Daarnaast is het goed om te weten dat vandaag het aantal wanbetalers in ons land laag ligt vanwege het voorzichtige kredietverleningsbeleid van de banken. Die vaststelling kan helpen om de kostprijs van de verzekering of waarborg laag te houden.

Besluit, door deze positieve maatregel te koppelen aan ingrijpende energiebesparende werken die verplicht uit te voeren zijn, zal de prijs-kwaliteitverhouding van de woningen in Vlaanderen aanzienlijk verbeteren. Hetgeen het risico op een vastgoedbubbel in ons land net zal doen afnemen. De overheid heeft op haar beurt een bijkomend instrument in handen om de renovatiedoelstelling tegen 2050 te behalen. Broodnodig aangezien de laatste jaren het aantal ingrijpende (vergunde) renovaties stagneert in plaats van stijgt.

Ook interessant