Succesvolle aanpak groot onderhoud Hippe Hoogbouw Nijmegen

  NL   19 december 2013 Bron: Recticel Insulation
Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Ongeloof regeert bijna over de wijze waarop de Nijmeegse woningcorporatie Talis groot onderhoud heeft gepleegd aan 15 portaalflats met in totaal 270 appartementen in de wijk Dukenburg in Nijmegen. Terwijl de bewoners in hun appartementen bleven wonen, werden in zeven maanden tijd ingrijpende bouwkundige veranderingen doorgevoerd. De kosten daarvan (12 miljoen euro) worden niet aan de zittende huurders doorberekend. Einddoel van het groot onderhoud was vooral een enorme energetische verbetering van de appartementen. Talis is daarin geslaagd. Alle wooneenheden moesten van energielabel F naar energielabel B worden opgewaardeerd.

Van de 270 appartementen hebben 90 stuks zelfs het energielabel A gekregen. “Met dat resultaat zijn we zeer gelukkig”, meldt Talis-projectmanager vastgoed Sietse Jager.

Collega-corporaties belangstellend

De zeldzame manier waarop woningcorporatie Talis (14.000 huizen en appartementen in Nijmegen en Wijchen) de ‘energieslag’ in Dukenburg maakte, is intussen als een lopend vuurtje door Nederland-corporatieland gegaan.

“De belangstelling van collega-corporaties is erg groot. Vele komen kijken en willen ons verhaal horen. We hebben in september en oktober wel dagen gehad, dat we elk uur een nieuw groepje mensen hadden. Daaronder waren trouwens ook mensen van ons eigen bedrijf, vooral kantoorwerkers, want die wilden ook wel eens met eigen ogen zien, aan welk bijzonder project ze hadden gewerkt”, aldus Sietse Jager.

Vier- tot twaalflaags

De betrokken 15 flats, die met z’n allen de naam ‘Weezenhof’ dragen, dateren uit 1972. Ze variëren in hoogte van vier tot twaalf woonlagen. Ze werden indertijd gerealiseerd als experimentele woningbouw, waarbij voor ontwerpers en bouwers in principe niets te gek was. De flats kregen destijds dan ook de bijnaam ‘de hippe hoogbouw’. De bedenkers van die hippe hoogbouw hadden in dat tijdsgewricht echter nog nooit gehoord van duurzaamheid, van energiebesparing en van bewonerscomfort. Dat begon de Weezenhof-appartementen uiteindelijk op te breken. Talis trok zich de gevolgen daarvan aan.

Projectmanager Jager: “De energielasten voor onze huurders werden hoger dan de huurlasten. Dat kan natuurlijk niet. Dan kunnen de huurders hun energienota op den duur niet meer betalen. Als corporatie die staat voor het creëren van vitale en duurzame leefgemeenschappen,hebben we onze verantwoordelijkheid genomen”.Uitsluitend bouwkundig

In overleg met architectenbureau Pieter Oosterhout Bureau voor Architektuur BNA uit Beuningen werd gekozen voor uitsluitend bouwkundige oplossingen. “Wij hebben het niet gezocht in moeilijke installaties. De leidingen in deze 15 portaalflatgebouwen waren versleten, de gebouwen waren dat niet. Dat is een waarschuwing, dat je geen nieuwe installaties moet inbrengen. Eigenlijk is de oplossing gemakkelijk: je moet zorgen dat de energie binnen de gebouwen blijft. Daartoe moet de buitenschil aangepakt worden. Verregaand isoleren dus”, licht Jager toe.

“Het isolatiepakket dat uiteindelijk gekozen is, gaat op papier dertig jaar mee. Maar ik vermoed, dat we met dit pakket zeker vijftig tot zeventig jaar vooruitkunnen. Dat is wat ik duurzaamheid noem!”.

Innovatieve gevelisolatie

De eerdergenoemde ‘energieslag’, die vorige maand werd voltooid, viel uiteen in twee fases. In de eerste fase (augustus 2012 – februari 2013) werden onder meer de twee grote, centrale ketelhuizen afgedankt. Alle flatbewoners kregen daarvoor in de plaats een eigen HR-ketel. Bovendien werden hun waterleidingen vervangen. Voorts werden een scootmobielstalling en een gemeenschappelijke huiskamer gerealiseerd. Die voorbereidende werkzaamheden werden gevolgd door fase II (juni 2013 – november 2013): de aanpak van de buitenschil om die uitgedokterde energiebesparing ook daadwerkelijk te effectueren. Daarbij kwamen zowat alle bouwdelen aan de beurt: gevel, dak, kozijnen, balkon, hekwerk, voordeur, keuken. Aannemer van fase II was Plegt Vos Bouwgroep uit Oldenzaal.

Ten behoeve van de thermische afdichting werd gekozen voor het innovatieve gevelisolatie- en afwerkingsconcept Systeemoplossing Powerwall van isolatieproducent Recticel Insulation (Kesteren) en drie andere marktpartijen. Project engineer Edzard Hendriks van Recticel Insulation daarover: “Systeemoplossing Powerwall is geen product. Het is een totaaloplossing. Voor Weezenhof was essentieel, dat de isolerende schil om de flats met dit systeem niet onderbroken zou worden, want dan zouden koudebruggen ontstaan”.

“Het houtregelwerk is perfect te stellen met Borgh Facafix. Er werden maar liefst 35.000 stelschroeven gebruikt. Daardoor kan ook de gevelbekledingsplaat uiteindelijk superstrak worden aangebracht en isoleert de complete gevel uiteindelijk optimaal. Dat is zeldzaam. Ook zijn circa 65.000 Rockpanel plaatschroeven gemonteerd en zo’n 30.000 isolatiepluggen om de isolatie vast te zetten”.

Het uiterlijk van de 15 flats is volkomen veranderd door de bijzondere gevelplaten Chameleon Rockpanel van Rockwool. Het zijn platen die ‘leven’: ze veranderen elk uur van kleur onder invloed van de zonnestand.

Betrokkenheid huurders

De huurders hadden in alle stadia van het project maximale inbreng. Ze kregen (vooraf) alle mogelijke informatie, ze bezochten allen de modelwoning, ze kregen thuis extra bezoeken, en ze werden (tijdens de bouw) op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven, inloopspreekuren en bezoekjes aan huis. Ze konden allemaal thuis blijven wonen. De trots en tevredenheid onder hen is nu, na afloop, niet van de lucht.

Projectmanager Sietse Jager doet er bescheiden over: “Succes heeft vele vaders. Een goede voorbereiding is essentieel. Het is écht het halve werk. Aan wie het horen wil, vertellen we het graag”.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo