Architectuur

Succesvolle 'Meet and Greet' Faculteit Architectuur UHasselt

Op dinsdag 29 april werd voor de zesde keer de tweejaarlijkse "Meet and Greet" georganiseerd. Met meer dan tweehonderd aanwezigen was deze editie een absoluut succes. Het thema van deze editie was "verleg je grenzen, verruim je blik".

Het panelgesprek met oud afgestudeerden Lieven Vernelen, Ching Pang Lam, Bram Rumbaut en Frieda Brepoels was voor de talrijk opgekomen studenten en alumni een "eye-opener". Engagement opnemen, geloven in eigen kunnen en de kracht van creativiteit stonden in het gesprek centraal.

Faculteit Architectuur UHasselt - meet and greet

De speeddates die daarop volgden brachten de studenten interieurarchitectuur en architectuur in contact met architecten en interieurarchitecten uit het werkveld. Studenten legden die avond waardevolle contacten en konden van gedachten wisselen over de mogelijkheden na hun studies.

Faculteit Architectuur UHasselt - meet and greet

Afspraak voor de volgende editie binnen twee jaar. De faculteit wil dan ook nastreven om een sterkere vertegenwoordiging aanwezig te hebben vanuit de onderzoekers en de diverse geledingen van de administraties. Alzo wordt getracht van de studenten een zo volledig mogelijk beeld te geven van de rijkdom aan richtingen waar ze na hun studies in terecht kunnen.

Faculteit Architectuur UHasselt - meet and greet