Energie

Stroomversnelling nodig voor de energieomslag

Stroomversnelling nodig voor de energieomslag
Vlaams minister van Energie Bart Tommelein riep gisteren de stakeholders uit de energiesector bij zich. ‘Anderhalf jaar geleden ondertekenden milieuorganisaties, werkgevers, vakbonden, lokale overheden,… een engagementsverklaring waarin ze beloofden mee te werken aan de energieomslag. Die engagementen zetten we echter nog te weinig om in actie. We zullen alles uit de kast moeten halen om onze doelstellingen te halen’, zodus een gemotiveerde Bart Tommelein.

Anderhalf jaar geleden ging ‘Stroomversnelling’ van start, met als doel de energietransitie in een hogere versnelling te brengen. Maar liefst 46 stakeholders ondertekenden de engagementsverklaring waarin ze beloofden mee te werken aan een Vlaamse energievisie en de implementatie ervan. Sinds mei dit jaar ligt de Vlaamse visie op tafel. ‘Maar in de uitvoering moeten we dringend een tandje bijsteken. Het kan en het moet beter!’, zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

Overheden moeten de weg tonen

Een ruime meerderheid van onze steden en gemeenten hebben het burgemeestersconvenant ondertekend en zetten in op energie-efficiëntie, gaan over op Ledverlichting, renoveren sociale woningen,... Vaak gaan die plannen echter nog niet ver genoeg. ‘De lokale overheden zouden nog systematischer kunnen investeren in hernieuwbare energie. Ze hebben de perfecte schaal om projecten te groeperen. En ze hoeven dat niet allemaal zelf te doen. Ze kunnen een ervaren energiepartner onder de arm nemen en samen de burger overtuigen om mee te investeren’, aldus Bart Tommelein.

Hij spreekt ook de Vlaamse en federale overheid aan: ‘We kunnen niet van burgers en bedrijven verwachten dat ze in actie schieten als we dat zelf niet doen. Op elk overheidsgebouw waar het kan moeten er zonnepanelen komen. En als een locatie voor een windmolen niet haalbaar is, kunnen overheden zelf op zoek gaan naar waar het wél kan. Langs autostrades, op industrieterreinen, in de buurt van luchthavens,…’

Nieuwe grote projecten nodig

De burgers investeren vandaag volop in hernieuwbare energie. Uit de laatste cijfers blijkt dat de burgers 304.000 zonnepaneleninstallaties op hun daken hebben liggen, goed voor 1,4 GW. Dat is meer dan de helft van het totale geïnstalleerde vermogen in Vlaanderen, dat vandaag net geen 2,5 GW bedraagt. Maar in energie-efficiëntie investeren de burgers te weinig. Hoewel 9 op de 10 Vlamingen energiezuinigheid belangrijk vindt, presteert 6 op de 10 woningen onvoldoende.

Bij bedrijven zien we een omgekeerde beweging. Op vlak van energie-efficiëntie hebben de energie-intensieve bedrijven de laatste jaren grote stappen gezet. Maar de investeringen van de bedrijven in hernieuwbare energie blijven achter. ‘Daarom passen we de steunmaatregelen aan vanaf april. We rekenen erop dat die resulteren in nieuwe grote projecten. Want dit jaar kwamen er tot nu toe slechts 123 middelgrote PV-installaties bij. En geen enkele échte grote installatie’, aldus Tommelein.

‘De beste manier om onze doelstellingen te halen is om actie te ondernemen en te zorgen voor alternatieven. We zullen de Stroomgroepen opnieuw bij elkaar roepen om de engagementen om te zetten in concrete actie. Er is één toekomst en die is duurzaam en hernieuwbaar’, besluit de minister.

Ook interessant