Duurzaam Bouwen

Al meer dan 300.000 zonnepaneleninstallaties in Vlaanderen

Al meer dan 300.000 zonnepaneleninstallaties in Vlaanderen
Minister Bart Tommelein
Eind augustus lagen er in totaal meer dan 300.000 zonnepaneleninstallaties in Vlaanderen. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein is verheugd over de inspanningen van de burgers om te investeren in hernieuwbare energie. ‘Maar als we onze Europese doelstellingen willen halen, hebben we veel meer grote zonnepaneleninstallaties nodig.’
Volgens het Energieplan 2020 van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein moet er van 2016 tot 2020 1.474 MW aan zonne-energie bijkomen: 33.161 kleine (<10 kW), 737 middelgrote (10-250 kW) en 177 grote (>250 kW) pv-installaties per jaar. Eind augustus waren er al meer dan 27.000 nieuwe geplaatst bij particulieren, al 82% van het jaarlijkse streefdoel voor kleinere installaties. ‘Fantastisch dat we dankzij de inspanningen van de burgers eind augustus al de kaap van 300.000 ronden!’, aldus de minister.

Jammer genoeg komen er amper middelgrote pv-installaties bij. Van januari tot eind augustus amper 115, of maar 16% van wat we jaarlijks nodig hebben. De grote installaties zijn nog een significanter probleem. Daarvan verdwenen er zelfs vier, terwijl er elk jaar 177 zouden moeten bijkomen. En dan moeten we de energie van de weggevallen biomassacentrale Langerlo, die voor Europa meetelde om de doelstellingen hernieuwbare energie te halen in 2020, nog vervangen.

Bedrijven nodig voor energieomslag

‘We hebben die grotere zonnepaneleninstallaties echt nodig. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) verkondigde eind augustus dat de kernuitstap niet haalbaar is. Maar als onze bedrijven – die er alleen maar voordeel bij hebben als ze in hernieuwbare energie investeren – even veel inspanningen zouden doen om zonnepanelen op hun daken te leggen als de particulieren, dan zouden we al een pak verder staan in onze energieomslag’, besluit Bart Tommelein.