Algemeen

Strategisch Ruimteplan Antwerpen wordt voorgelegd aan gemeenteraad

Strategisch Ruimteplan Antwerpen wordt voorgelegd aan gemeenteraad
Het Strategisch Ruimteplan Antwerpen (SRA) beschrijft de stedelijke visie op de Antwerpse stadsontwikkeling tot 2040. Het bevat de krijtlijnen voor de stedenbouwkundige en ruimtelijke ontwikkelingen in die periode. Het college besliste nu om het definitieve ontwerp van dit SRA ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Als alles volgens plan verloopt zal het eind juli in werking treden.

Het stedelijk weefsel van Antwerpen onderging doorheen de eeuwen al heel wat veranderingen. Ook in de toekomst zal dat blijven gebeuren. Omdat de beschikbare ruimte beperkt is, zet het Strategisch Ruimteplan Antwerpen met deze langetermijnvisie van de stad op ruimtegebruik de krijtlijnen uit voor nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen.

Levendige woonstad, slimme netwerkstad en veerkrachtig landschap

Het SRA vervangt het huidige strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA), dat dateert van 2006. Na een lang voortraject met stadsdebatten in de periode 2016 - 2018 volgde de aanstelling van het projectteam. Dat team werkte het ontwerp van het SRA uit, dat de gemeenteraad in september 2023 voorlopig vaststelde.

Omdat Antwerpen de ambitie koestert om de meest leefbare stad van Vlaanderen te zijn zet het Strategisch Ruimteplan Antwerpen in op 3 thema's: levendige woonstad, veerkrachtig landschap en slimme netwerkstad.

Schepen voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling Annick De Ridder: "Met het Strategisch Ruimteplan Antwerpen zetten we de krijtlijnen uit van het toekomstig ruimtelijk beleid van onze stad. Met als tijdshorizon 2040 ontwikkelen we de stad duurzaam verder als een bijzonder dynamische en innovatieve woon- en werkstad en heerlijke plek om te vertoeven. Met het SRA kijken we dus Slim Ruimtelijk Ambitieus naar de stad van morgen. Op het vlak van stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening geeft dit voor de komende decennia de richting aan."

Deelgebieden

Het SRA definieert daarbij zeven deelgebieden, elk met een eigen identiteit op ruimtelijk vlak:

  • Deelgebied Schelde
  • Deelgebied Ringstad en Ringparken
  • Deelgebied Kanaalzone (rond het Albertkanaal)
  • Deelgebied Intra muros (binnen de Ring)
  • Deelgebied Linkeroever
  • Deelgebied 20e-eeuwse gordel (buiten de Ring)
  • Deelgebied Noordelijke districten (Ekeren en Berendrecht-Zandvliet-Lillo)

Build for Life