Algemeen

Slimme systemen de norm voor gedragswijzigingen in gebouwen

Slimme systemen de norm voor gedragswijzigingen in gebouwen
De leden van een bouwteam werken samen in een bouw informatie model (BIM). Daarbij kan digitaal van binnen naar buiten worden gewerkt om de technische uitwerking van alle functionaliteiten te garanderen.
De nationale veiligheidsraad heeft vrijdag jl. beslist dat er vermoedelijk een versoepeling komt van de coronamaatregelen in de loop van de maand mei. Aangezien een brede immuniteit voor COVID-19 er onder de bevolking op korte termijn niet zit aan te komen, dringt samenleven met de aanwezigheid van dit coronavirus zich op. Het heropstarten van de activiteiten op de werkvloer, in school- en kantoorgebouwen enz. zal daarom gepaard gaan met de nodige voorzorgsmaatregelen en gedragswijzigingen. Slimme systemen en doordacht gebouwenbeheer zijn daarbij cruciaal. De coronacrisis herschikt definitief de rolverdeling in de bouwsector. Enkel bouwteams bundelen de knowhow die de stijgende vereisten van deze gezondheidscrisis vergen. Dat maakt dat aannemers en installatiebedrijven al van aan de tekentafel van een bouwproject nauw betrokken dienen te zijn.

“Naast ventilatie die toegespitst is op de karakteristieken van dit virus, maken heel wat slimme systemen hun opwachting in gebouwen om de nodige gedragswijzigingen bij de gebruikers uit te lokken. Daarbij zal de bouw zich meer dan ooit gaan manifesteren als de technologie-integrator om maatschappelijke veranderingen mogelijk te maken. Bovendien beklemtoont deze versterkte rol van de bouw haar cruciale bijdrage van bij het ontwerp van een gebouw. Om alle uiteenlopende functionaliteiten, de technische uitwerking, het beheer & het onderhoud ervan te garanderen”, zegt Marc Dillen directeur-generaal van VCB.


Slimme systemen faciliteren gedragswijzigingen

Heel wat slimme systemen maken in gebouwen hun opwachting. Het monitoren van het aantal aanwezigen in een gebouw sluit aan bij de opmars van “smart buildings”. Vandaag voorzien we reeds camera’s, sensoren of detectoren in slimme gebouwen bij het aansturen van ventilatie, verlichting, verwarming enz. De functies van deze geïntegreerde hardware tools kunnen we uitbreiden om bijv. het aantal personen en de onderlinge afstand te bepalen. Ook liften vormen een uitdaging. Het aantal wachtenden en de gevraagde verdiepingen dienen op elkaar afgestemd te worden met respect voor de huidige afstandsregels.

Daarbij aansluitend is slimme signalisatie in gebouwen nodig om het contact tussen bezoekers in de gangen te vermijden. Het aansturen van de gebruikers via digitale apps en het invoeren van éénrichtingsverkeer bieden soelaas. Voorts bestaat de mogelijkheid om badges te voorzien van een ‘beeper’, die een signaal geeft indien de vereiste afstand niet wordt in acht genomen. Daarnaast worden nu reeds warmtecamera’s om koorts te detecteren en installaties voor handhygiëne in gebruik genomen. Al die functionaliteiten dienen opgenomen te worden in het centrale beheersysteem van gebouwen. Vooral om snel en efficiënt te kunnen inspelen op veranderende gedragsregels in de toekomst.

Ventilatie

Een optimale ventilatie is cruciaal om in gebouwen – zeker in gebouwen die publiek toegankelijk zijn – de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Met als stelregel dat de aanvoer van zoveel mogelijk verse lucht vereist is. Systemen die doorgaans wat lucht recupereren van binnen het gebouw dienen een aangepaste instelling te krijgen en de ventilatie dient 24 op 7 zijn werk doen. En bijgevolg niet uit te schakelen op momenten buiten bijv. de bezoek of kantooruren. Over het algemeen speelt trouwens een voldoende hoge relatieve vochtigheid een rol in de verminderde overdracht van infecties. Bevochtigingssystemen kunnen bijgevolg een rol spelen, maar onderzoek wijst uit dat dit bij het coronavirus minder van tel is.

“De huidige coronacrisis doet wereldwijd nadenken over het vrijwaren van de gezondheid van de gebruikers van gebouwen. De bouw integreert slimme systemen om die nood te ledigen. Niet alleen is een bouwteam nodig om dit te realiseren, ook vereist de toenemende complexiteit het doorgedreven gebruik van een bouw informatie model (BIM). Cruciaal om het overzicht te behouden en heldere communicatie te verzekeren tussen de studiebureaus, ontwerpers, aannemers, installatiebedrijven enz. in het bouwteam. Enkel zo kan de technische uitwerking, de opvolging en het onderhoud van de uiteenlopende systemen in een smart building verzekerd worden”, besluit Marc Dillen.

Ook interessant


Build for Life