Samenwerkingsakkoord voor recyclage van cellenbeton afval

  BE   18 oktober 2013 Bron: s-vb
Op donderdag 24 oktober ondertekent Xella een samenwerkingsovereenkomst met OVAM voor de gescheiden inzameling, recyclage en hergebruik van cellenbeton afval. Xella zet al jaren belangrijke hoeveelheden cellenbetonpuin in als zandvervanger bij de productie van nieuw cellenbeton en is hiermee dan ook koploper in Europa. Samen met partners uit de sloopsector, de inzamel- en recylagesector en de verwerkers van cellenbetonafval ondertekent Xella een akkoord waarmee de recyclage mogelijkheden verder worden uitgebreid. Het samenwerkingsakkoord wordt officieel ondertekend op 24 oktober tijdens de Europese conferentie over hoogwaardig materiaalgebruik van bouw- en afbraakafval (IRCOW) in het CEN-CENELEC management center in Brussel.

In Vlaanderen komt jaarlijks 11 miljoen ton bouwafval per jaar vrij. Om deze afvalberg te verkleinen zoekt OVAM in samenwerking met partners uit de materialenketen naar oplossingen voor maximale recyclage en hergebruik van bouwmaterialen. Het bouw-en sloopafval uit renovatie- en sloopactiviteiten bevat ook cellenbeton afval.

Mogelijkheden recyclage en hergebruik cellenbeton afval onderschat

De voorbije jaren werd recyclage en hergebruik van cellenbeton afval vaak verhinderd omdat de mogelijkheden onvoldoende gekend waren.

Tot op heden was de grootste uitdaging om cellenbeton afval tot bij de verwerkers te krijgen. Recyclagecentra weigerden vaak om het afval aan te nemen of vroegen er veel geld voor. Daarom deden ondermeer aannemers weinig of geen moeite om het afval in te zamelen en af te voeren. Er kwam bijgevolg slechts een klein deel van het recycleerbaar cellenbeton afval terug.

Hoeveelheid cellenbeton afval groeit

Jaarlijks wordt in BelgiŽ ongeveer 150.000 ton cellenbeton geproduceerd en verwacht wordt dat de productie met de jaren nog zal toenemen. De hoeveelheid cellenbeton afval die jaarlijks vrijkomt, hangt af van de gemiddelde gebruiksduur van cellenbeton in een gebouw. Deze gebruiksduur wordt ook volgens OVAM nog al te vaak onderschat.

Hoewel als gevolg van de lange levensduur van cellenbeton de jaarlijkse hoeveelheid cellenbeton afval nu nog relatief klein is, zal deze hoeveelheid ook door de toenemende productie van cellenbeton blijven groeien tot ongeveer 90.000 ton per jaar in 2035.

Door de verwachte toename van cellenbeton afval groeit de nood aan initiatieven om het sorteren, inzamelen en recycleren te maximaliseren en nieuwe oplossingen te vinden voor het hoogwaardig verwerken van cellenbeton afval.

Met het samenwerkingsakkoord wil OVAM alle partners uit de materialenketen aanzetten om vanuit hun domein en expertise initiatieven te nemen om de sortering, inzameling, recyclage en hergebruik van cellenbeton afval te stimuleren.

OVAM zal ook alle recyclagecentra informeren en sensibiliseren om actief mee te werken en cellenbeton afval te aanvaarden.

Potentieel voor innovatief hergebruik cellenbeton afval

In het kader van het samenwerkingsakkoord zal Xella samen met EKP Recycling en Chap-YT de mogelijkheden voor hergebruik van cellenbeton afval verder onderzoeken en stimuleren. Xella werkt al jaren samen met EKP Recycling en Chap-Yt om cellenbeton afval te verpulveren en te verwerken als zandfractie voor lichte betonoplossingen. Omdat cellenbeton afval in dit procedť niet in aanraking komt met water, komen er ook geen sulfaten vrij.

Maar ook volgens OVAM is er nog potentieel voor nieuwe verwerkingsoplossingen voor cellenbeton afval.

ďHet samenwerkingsakkoord biedt nieuwe perspectieven voor de recyclage en het hoogwaardig hergebruik van cellenbeton afval. Naast het eigen productie afval zal Xella ook zoveel mogelijk extern zuiver afval verwerken in de productie van nieuwe cellenbeton blokken. Daarnaast zal Xella op Europees niveau onderzoek stimuleren naar nieuwe toepassingen voor het gebruik van cellenbeton afval in hoogwaardige bouwproductenĒ, besluit Jos Cox, CEO Xella.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo