Bedrijfsnieuws

Samenwerking Spie Belgium met Eneco en Allego

Samenwerking Spie Belgium met Eneco en Allego
SPIE Belgium, dochterbedrijf van de groep SPIE, de onafhankelijke Europese marktleider in multitechnische dienstverlening voor energie en communicatie, ondersteunt Eneco en Allego bij de concrete invulling van hun plannen ‘100% elektriciteit’. Als geëngageerde speler op het vlak van milieubewustzijn voert SPIE een efficiënt beleid inzake duurzame ontwikkeling. In haar bijdrage ter reductie van de schadelijke effecten van broeikasgassen, past SPIE een dynamisch groen economiebeleid toe in al haar professionele werkzaamheden. In deze context levert SPIE Group niet enkel intern dagelijks inspanningen om haar eigen impact op het leefmilieu te beperken, maar begeleidt het ook haar klanten in de concrete implementatie van hun ecologische plannen.

Vandaag ondersteunt SPIE Belgium twee energiespelers van wie het de doelstellingen deelt, en dan in het bijzonder het behoud van de energiebronnen van onze planeet. Eneco en Allego beogen alletwee een versnelde transitie naar een duurzame energiewerking op wereldvlak.

Groene stroomproducent Eneco heeft geopteerd om te werken met SPIE Belgium voor de installatie van laadpalen bij Belgische bedrijven. Zo heeft de divisie Maintenance van SPIE Belgium al verscheidene honderden laadstations voor Eneco geïnstalleerd, onder meer bij UCB. Vandaag rijdt al wie zijn voertuig oplaadt aan een laadpaal van Eneco 100% op groene stroom. Het gaat hier om een dienst van de ondernemingen naar zowel medewerkers als klanten en bezoekers toe.

Allego ontwikkelt laadoplossingen op maat en zorgt ervoor dat e-rijders op een toegankelijke en laagdrempelige manier hun voertuig kunnen opladen. Het bedrijf voorziet in de installatie van 300 elektrische laadpunten door SPIE Belgium. Allego liet in België al zo’n 20 snelle elektrische laadpunten installeren. Deze laadpunten bevinden zich in de servicestations van Total en verschaffen elektrische voertuigen in minder dan 30 minuten opnieuw een complete autonomie.

Christian Deleener, Senior Business Development Manager bij SPIE Belgium, is bijzonder trots op deze evolutie: “Bij SPIE zetten we onze overtuigingen in concrete engagementen om. Voor het ogenblik vatten we hoe langer hoe meer werven en projecten aan waarin duurzame ontwikkeling een cruciale rol speelt, en we zijn hier bijzonder verheugd over. We zijn van plan om onze ervaring in deze sector nog verder uit te breiden en deze twee mooie klantenreferenties zullen ons hierbij zeker van pas komen.“

Ook interessant


Build for Life