Energie

Samen met bouw- en installatiesector een haalbaar energiepakket lanceren

Samen met bouw- en installatiesector een haalbaar energiepakket lanceren
De Vlaamse regering lanceert eind deze week een versterkt energiepakket. Aanleiding zijn de stijgende energiekosten voor de huishoudens en bedrijven. Embuild Vlaanderen en Techlink vragen om dit pakket in overleg met de bouw- en installatiesector uit te rollen. Want uit een nieuwe enquête onder installateurs, isolatiebedrijven en aannemers blijkt dat dit najaar de wachttijden oplopen voor isolatiewerken, nieuwe beglazing en de installatie van warmtepompen en pv-panelen. Naargelang de werken variëren de oorzaken van overvolle orderboekjes en te weinig personeel tot te weinig materiaal en de vertragingen bij de levering van onderdelen van installaties. Daarom is het cruciaal om samen met de sector te bepalen wat op korte- en langetermijn kan gerealiseerd worden. Wie nu werken bestelt, ziet die in het voorjaar van 2023 uitgevoerd.

“Naast vacatures die vaak moeilijk ingevuld geraken en de stijgende vraag naar energierenovaties, zijn het vandaag vooral de schaarste aan materialen en installaties en de oplopende levertermijnen die voor langere wachttijden zorgen bij de klanten. Een optimale organisatie van werken, zoals met behulp van raamcontracten en via het bundelen van gelijkaardige renovatieopdrachten tot bijv. wijkrenovaties kunnen de capaciteit van bedrijven dan weer verhogen en de wachttijden verminderen”, zegt Marc Dillen directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.


“Elk renovatieproject start bij gespecialiseerd advies om geen cruciale stappen over te slaan. Zo is het goed op korte termijn en met het oog op komende winter eerst en vooral voldoende te isoleren, vooraleer nieuwe installaties zoals een warmtepomp te plaatsen. Ook dien je eerst asbest te verwijderen vooraleer er pv-panelen worden geplaatst. Embuild Vlaanderen wil samen met de Vlaamse regering binnen het nieuwe energiepakket een stappenplan met prioriteiten op korte en lange termijn bepalen om de capaciteit van de sector gericht in te zetten”, aldus Marc Dillen.


“De beschikbaarheid van materialen is op dit ogenblik een grote uitdaging. Hierdoor is het tekort aan gekwalificeerd personeel tijdelijk minder duidelijk. Wanneer de aanvoer van materialen zich opnieuw zal stabiliseren zal het personeelstekort opnieuw de kop opsteken. De overheid doet er dus goed aan om nu al te investeren in extra scholing van nieuwe en bestaande technici tot installateurs van duurzame technieken”, voegt Vincent Vancaeyzeele van Techlink eraan toe.Ramen

Uit de rondvraag blijkt vooral bij schrijnwerken met ramen en beglazing de wachttijden op te lopen. Slechts 23% van de respondenten kan nog voor het einde van het jaar werken uitvoeren. Dit als gevolg van grondstoffen, materiaal en personeel. 85% denkt opnieuw te kunnen leveren tegen maart 2023.

Warmtepompen

Ook warmtepompen kunnen momenteel bijna niet meer geplaatst worden. 36% ziet nog de mogelijkheid om voor het eind van 2022 te kunnen plaatsen. De voornaamste oorzaken zijn de slinkende stocks bij groothandels, de fabrikanten die niet kunnen leveren en volle orderboekjes. Zo is vooral de vraag bij nieuwbouwprojecten sterk gestegen. Ook is er bij heel wat bestaande woningen een analyse nodig om in te schatten of warmtepompen al dan niet geschikt zijn. Ook dat levert vertraging op. 83% zegt dat de problemen voor maart 2023 van de baan zijn.

Pv-panelen

Bij pv-panelen zegt 38% van de respondenten nog te kunnen leveren voor eind 2022. Maar die wachttijden zijn voor maart 2023 grotendeels van de baan. 83% zegt dan opnieuw te kunnen leveren. De huidige lange wachttijden zijn het gevolg van een tekort aan omvormers en pv-panelen.

Isolatie

De knelpunten van de verschillende isolatiewerken blijken te overlappen. Bij dakisolatie en bij vloer- en muurisolatie geven respectievelijk 65 en 53 % aan nog tegen het eind van dit jaar werken te kunnen uitvoeren. Dat komt door de sterk gestegen vraag, een tekort aan personeel en vacatures die moeilijk ingevuld geraken en leveringsproblemen van isolatiemateriaal. Als gevolg van de hoge brandstofprijzen wordt er meer ingezet op het leveren van grote volumes. Daardoor lopen kleine leveringen vertraging op en nemen de wachttijden toe. Meer dan 80% geeft aan te kunnen leveren tegen maart volgend jaar.

Elektriciteitswerken

Bij elektriciteitswerken kan 63% nog voor eind dit jaar werken uitvoeren. Wel blijken vacatures moeilijk ingevuld te geraken. Daarnaast zijn er types (industriële) automaten en verliesstroomschakelaars onvoldoende voorradig. 93% zegt dat de problemen voor maart volgend jaar van de baan zijn.

Verwarmingsketels

Ten slotte, bij gas- en stookolieketels kan 90% nog voor het einde van het jaar leveren en 98% zegt voor maart volgend jaar te kunnen leveren. Wanneer het spaak loopt, is dat vanwege de levertermijn van materialen en de beperkte stocks bij leveranciers.

Ook interessant