Verwarming & Sanitair

Remeha cv-ketels als eerste Kiwa-gecertificeerd voor waterstof bijmenging

Remeha cv-ketels als eerste Kiwa-gecertificeerd voor waterstof bijmenging
Remeha is het eerste bedrijf dat van het keuringsinstituut Kiwa een certificaat ontvangt voor het gebruik van waterstof toevoeging in verwarmingsketels voor particuliere woningen. Remeha ontvangt dit certificaat voor diverse types verwarmingsketels op aardgas.

De energietransitie is in Europa volop aan de gang. Eén van de manieren om de CO2-uitstoot terug te dringen is waterstof aan aardgas toe te voegen. Deze techniek wordt ook wel bijmengengenoemd. Waterstof aan aardgas toevoegen kan relatief eenvoudig. Via het bestaande gasnetwerk dat in de straat ligt, mengt de netbeheerder waterstof bij het bestaande aardgas. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de bestaande infrastructuur en de gecertificeerde ketels. Momenteel certificeerde Kiwa diverse Remeha cv-ketels op aardgas waar tot maximaal 20% aan waterstof mag worden bijgemengd.

De certificering geldt in eerste instantie enkel voor de Nederlandse markt, maar andere landen kunnnen nu snel volgen. Volgens Remeha en Kiwa kan Nederland, dat sneller afscheid wil nemen van fossiele brandstoffen, in theorie de stap naar bijmenging morgen al maken.

8% minder CO2-uitstoot

“Europa staat voor een enorme uitdaging om de klimaatdoelstellingen te behalen. Het principe van waterstof bijmenging is wellicht de meest pragmatische manier om snel een grote stap te maken in de CO2-reductiedoelen die wij nastreven” vertelt Christophe Leroy, managing director van Remeha Belgium. “Deze certificering benadrukt nogmaals dat Remeha met onze verwarmingsketels nu al klaar is om een significante bijdrage aan de CO2-reductiete kunnen en te willen leveren.”

Uit officiële berekeningen blijkt dat met een bijmenging van 20% waterstofgas aan het aardgas al een CO2-reductie van 8% haalbaar is.

Kiwa toonde vorig jaar in Nederland al aan dat netbeheerders het gasnet relatief eenvoudig geschikt kunnen maken voor de distributie van waterstof. Om echter naar 100% waterstof over te stappen is veel groene stroom nodig. Op korte termijn is daarom 20% bijmenging een zeer realistische maatregel, aangezien de hoeveelheid beschikbare waterstof nu nog zeer beperkt is.

De volgende stap: beleid betrekken

In de Rotterdamse wijk Rozenburg testen Remeha en Kiwa momenteel in een appartementencomplex reeds een verwarmingsketel die 100% op waterstof werkt. De gehele keten wordt daarbij onder de loep genomen: van de opwekking van groene stroom, de elektrolyse en het transport via bestaande leidingen tot de Remeha Hydra, een 100% waterstof verwarmingsketel.

De tests met 100% waterstofketels zullen in 2020 verder worden uitgebreid naar andere wijken (in Nederland en het buitenland). Remeha voorziet een belangrijke rol voor waterstof in de energietransitie vanwege:
  • Geen CO2-uitstoot
  • Vergaand hergebruik bestaande gasinfrastructuur
  • Grootschalige en langdurige opslag van duurzame energie

Kiwa en Remeha hebben een langdurige samenwerking op het gebied van nieuwe technologieën en spelen een voortrekkersrol in de toepassing van waterstof.

Christophe Leroy: “De toestellen zijn er. En het gemengde gas kan mits kleine – en niet dure – aanpassingen van het aardgasnet dat er nu toch al ligt, tot aan elke woning gebracht worden. Dus kunnen we enorme stappen zetten om de klimaatdoelstellingen te behalen. Deze introductie is nog maar een stap naar volledig groen gas. Dan behaal je nog meer CO2-reductie. Bovendien is het een aanzet om oudere ketels te laten vervangen – wat voor nog minder CO2-uitstoot zorgt – waardoor er een groene dynamiek in de markt komt die niet meer mag stoppen. Ik denk dat het nu tijd is dat we samen met vakorganisaties zoals gas.be en waterstofnet bekijken hoe we de mogelijkheden deze technologie concreet in het energiebeleid voor ons land kunnen integreren.”


Christophe Leroy, managing director Remeha Belgium
Christophe Leroy, managing director Remeha Belgium

Ook interessant