Ventilatie

Recyclage van binnenlucht is uit den boze bij covid-19

Recyclage van binnenlucht is uit den boze bij covid-19
Het Covid-19 virus verspreidt zich via micro-druppels die besmette personen uitademen. Verkoelingsventilatoren die we bij hitte graag aanschakelen en globale ventilatie-installaties kunnen in heel wat gevallen en bij onaangepast gebruik die druppeltjes net sneller over een volledige ruimte verspreiden. Daarom vergt deze coronacrisis aanpassingen in installaties en een omzichtig gebruik ervan om de verspreiding van die luchtdeeltjes te voorkomen. Zo kunnen de klassieke verkoelingsventilatoren enkel benut worden in woningen waar je enkel met je bubbel aanwezig bent. Globale ventilatiesystemen kunnen niet langer gebruik maken van gerecycleerde binnenlucht. Verfijningen in zulke installaties dringen zich op. Zeker wanneer het gaat om (publieke) gebouwen waar heel wat mensen verzamelen. Voorts is systematisch verluchten met buitenlucht – een noodzaak tijdens een warme zomer – het devies.

Omzichtig gebruik van verkoelingsventilatoren

Hoewel ventilatoren helpen verkoeling te brengen bij deze warme dagen, brengen zij de lucht in een binnenruimte in beweging. In het geval er micro druppels van besmette personen zich in de ruimte bevinden, zal dit de verspreiding net versnellen. Dergelijke hulpmiddelen tegen de warmte kunnen dus wel gebruikt worden in je huis, waar alleen mensen vanuit dezelfde bubbel zich bevinden. Maar het is niet verstandig om ventilatoren te plaatsen in ruimtes waar veel mensen samen zitten.

Aanpassen van ventilatie-installaties in grotere gebouwen

Om het risico van besmetting door COVID-19 in gebouwen zo laag mogelijk te houden is het van belang om de lucht in een gebouw zoveel mogelijk te spoelen met verse buitenlucht. In een gezinswoning zal in de meeste gevallen een goed werkend ventilatiesysteem hiervoor zorgen want deze systemen werken zeer zelden met recyclage van de binnenlucht, enkel met aanvoer van verse buitenlucht. In grotere gebouwen daarentegen bestaan er-installaties die de afvoerlucht van binnen het gebouw gedeeltelijk recycleren en mengen met aanvoer van verse buitenlucht, waarbij de lucht wordt geconditioneerd (verwarmen, koelen, bevochtigen en/of ontvochtigen). Deze systemen dienen in de huidige COVID-19 context zo ingesteld te worden dat er enkel aanvoer van verse buitenlucht gebruikt wordt bij de werking van de installatie. Ook het reinigen en het regelmatig vervangen van de filters die zich in deze installatie bevinden, zijn zeer belangrijk. Ook omdat in grotere, vaak niet-residentiële gebouwen het intensief verluchten door het openen van de ramen dit niet altijd mogelijk is.

Verluchten is de boodschap

Het verdunnen van de binnenlucht door een goede ventilatie die verse buitenlucht in de ruimte brengt, kan een besmetting binnenshuis helpen tegen te gaan. Verluchten is dus de boodschap om deze pandemie te helpen bestrijden. Tijdens warme dagen doe je er goed aan de woning ’s nachts intensief te verluchten en frissere lucht van de nacht te gebruiken om de woning af te koelen. Ook aircotoestellen die de plaatselijke binnenlucht afkoelen kunnen soelaas bieden bij de hittegolf maar het is belangrijk in die gevallen ook te zorgen voor voldoende basisventilatie met buitenlucht

CO2 metingen als indicatie van vervuilde lucht

Het CO2 gehalte aanwezig in de binnenruimte is een maat voor de vervuiling van de binnenlucht door aanwezigheid van personen. Deze meting is nuttig, waarbij hoge concentraties wijzen op onvoldoende ventilatie. Een correcte ventilatie volgens de regelgeving moet toelaten de CO2-concentraties tussen 900 en 1200 ppm te houden. Lagere waarden zijn beter vanuit het oogpunt COVID-19. Bij hogere waarden is het belangrijk om de ventilatie te verhogen met het ventilatiesysteem en/of door openen van ramen en/of deuren.

“De VCB is partner in het ET’Air project dat grensoverschrijdend knowhow opbouwt omtrent gezonde binnenlucht. Cruciaal in de huidige coronacrisis. Uit de voorbije maanden hebben we reeds een resem lessen kunnen trekken; vermijd drukke, slecht geventileerde binnenruimtes; CO2-metingen kunnen helpen om onvoldoende geventileerde ruimtes te identificeren; verhoog de aan- en afvoer van lucht zoveel mogelijk; ventileer enkel met 100% verse buitenlucht en schakel luchtrecirculatie uit; vergaderzalen in nominale stand ventileren of intensief verluchten alvorens ze in gebruik te nemen”, besluit Marc Dillen, directeur-generaal van VCB.

VCB en WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) zijn actieve partners in het ET’Air project

Het project ET’Air is een grensoverschrijdend INTERREG-project (Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) dat handelt over een gezonde binnenlucht. VCB en WTCB zijn als actieve partners in dit project betrokken en bouwen samen de nodige knowhow op om met (ventilatie-)installaties en gebouwen bij te dragen tot oplossingen in de coronacrisis.

Ook interessant