Duurzaam Bouwen

Primeur: Ondergrondse winter-zomer batterij voor drinkwater in Oudenaarde

Primeur: Ondergrondse winter-zomer batterij voor drinkwater in Oudenaarde
Vlnr. Bart De Gusseme, Marnic De Meulemeester, Darel Torremans op de Marmalósite.
Waterunie (de dochtermaatschappij van Farys en de Watergroep) heeft groen licht gekregen voor een test van een ondergrondse waterbuffer voor drinkwater in Oudenaarde. De test vindt plaats op het terrein van de oude confituurfabriek waar binnenkort Marmaló gebouwd wordt, een duurzaam nieuwbouwproject voor wonen en werken ontwikkeld door miix. In nauwe samenwerking met de projectontwikkelaar miix en de Stad Oudenaarde is het doel van Waterunie om duurzaam en klimaatrobuust drinkwaterbeheer te bevorderen. Het project maakt gebruik van de innovatieve Aquifer Storage and Recovery technologie, afgekort als ASR-technologie, om drinkwater ondergronds op te slaan.

Wat doe je met overtollig water tijdens natte periodes? Als antwoord op die vraag ging Waterunie een samenwerking aan met de projectontwikkelaar miix en de stad Oudenaarde om de haalbaarheid te onderzoeken van het aanleggen van een ondergrondse winter-zomer batterij voor drinkwater. Zo zal men op het terrein van Marmaló in de winter drinkwater injecteren in waterhoudende lagen, tot 108 meter diep in de bodem, om het dan in de zomer terug op te pompen en, na kwaltiteitscontrole, te verdelen in het distributiegebied.
Waterunie deed eerder dit jaar ook succesvolle boortesten in Aalst om ook hier de mogelijkheden rond waterbuffering na te gaan. De primeur in Oudenaarde is dat men zo diep in de sokkel (108 m) het drinkwater gaat injecteren.

Eerste injectie in diepe ondergrond en ondergrondse opslag van drinkwater

Darel Torremans, CEO Miix, benadrukt het maatschappelijk belang van deze toepassing: "Met Marmaló zetten we in op een nieuwe stadsbuurt die voluit gaat voor vergroening en daar hoort ook een duurzaam waterbeheer bij. Onder onze voeten ligt namelijk een grote opportuniteit. In de waterlagen tussen het historische gesteente is er plaats voor naar schatting 175 miljoen liter drinkwater: mogelijk goed voor een waterbuffer van 6 maanden voor zowat 5.000 gezinnen. We zijn dan ook blij dat Waterunie prioriteit geeft aan onze site om te pionieren met dergelijke technologie. Het initiatief past dan ook past perfect binnen de duurzame ambities van ons project."


"Dit initiatief sluit perfect aan bij het ambitieuze beleidsplan rond klimaatadaptatie van de Stad Oudenaarde," laat ook burgemeester Marnic De Meulemeester weten. "We zijn trots dat Waterunie het toekomstig woon- en werkproject Marmaló uitkiest om deze testen uit te voeren. Als deze een goed resultaat opleveren zijn de inwoners van Oudenaarde beter gewapend tegen de gevolgen van de klimaatverandering."


De spil van dit baanbrekende initiatief is de ASR-technologie, oftewel 'Aquifer Storage and Recovery.' Deze methode maakt het mogelijk om water op te slaan en weer vrij te geven in ondergrondse watervoerende lagen, ook wel bekend als aquifers. Het hoofddoel van ASR is om overtollig water op te slaan tijdens periodes van overvloed, zijnde de ruime winterperiode, en dit vervolgens te benutten in tijden van tekorten, zoals tijdens droogte of pieken in de waterbehoefte.

Christophe Peeters, voorzitter van Waterunie: "In natte seizoenen blijft een deel van de winning- en productiecapaciteit voor drinkwater onbenut, tenzij die volumes kunnen opgeslagen worden om te gebruiken bij langere droogteperiodes. Met een ondergronds wateropslagproject als dit plukken we de vruchten op verschillende manieren. We creëren een reserve aan drinkwater voor duizenden gezinnen en vermijden dat deze aanzienlijke ruimte inneemt. In een dichtbevolkt Vlaanderen is er simpelweg geen plaats meer voor extra bovengrondse watervoorzieningen."


Het stadsontwikkelingsproject 'Marmaló' herbestemt een voormalige confituurfabriek tot een nieuwe wijk om te wonen, werken en beleven. Het project zal verschillende groenzones bevatten, evenals een doorlopend fiets- en wandelnetwerk dat vrij toegankelijk is voor de buurt. Daarnaast wordt ook ingezet op het geïntegreerd koelen en verwarmen van zowel de woningen als kantoren met niet-fossiele brandstoffen en het complementair hergebruik van regenwater. "Dankzij deze test rond waterbuffering door Waterunie kunnen we ook onderzoeken of warmte uit het geïnjecteerde drinkwater kan uitgewisseld worden in functie van het verwarmen van de woningen. "De installatie kan zo ook fungeren als een grote warmtewisselaar en is op die manier een bijkomende verduurzaming." vult Darel Torremans aan.