Verwarming & Sanitair

Oude mazoutinstallatie vervangen: studie onthult slimste oplossing

Oude mazoutinstallatie vervangen: studie onthult slimste oplossing
Een stookolieketel mag dan wel lang meegaan, op een bepaald moment zal hij toch aan vervanging toe zijn. Zeker wanneer je efficiënt en zuinig wil verwarmen. Als consument heeft men dan verschillende mogelijkheden. Men kan opnieuw kiezen voor stookolie, maar ook voor aardgas, elektriciteit of een combinatie van stookolie met een hernieuwbare energiebron, zoals zonne-energie. Gezien er heel wat verschillende variabelen meespelen, is deze keuze voor de consument niet altijd gemakkelijk te maken. In opdracht van Informazout bestudeerde het onafhankelijke onderzoeksbureau Ph. Deplasse & Associés daarom de verschillende opties. Alvast één opvallende conclusie is dat bij een vervanging een hoog rendement condensatieketel met zonneboiler een heel duurzame combinatie blijkt.

De onderzoeksmethode

Om de verschillende scenario’s zo objectief mogelijk te vergelijken, ging Ph. Deplasse & Associés op zoek naar een zo realistisch mogelijke methodologie. Als uitgangspunt namen ze een gemiddelde Belgische woning met vier inwoners. Deze ‘standaardwoning’ heeft drie gevels, twee verdiepingen en een oppervlakte van 180 m2, voor een totale warmtebehoefte van 28.000 kWh/jaar. Het onderzoek bekeek de totale kosten over een periode van 15 jaar: de aankoop- en onderhoudskost van de installatie, de brandstofkost en de financieringskost.*

Stookolie condensatieketel met zonneboiler is de duurzame oplossing

Rekening houdend met deze factoren is bij vervanging de combinatie van een stookolie condensatieketel met een zonneboiler een heel duurzame keuze. Dit is vooral te danken aan de laagste jaarlijkse verbruikskost. Voor zo’n duurzame installatie bedraagt de jaarlijkse verbruiks- en onderhoudskost € 2.444 en bespaar je zo al gauw 29% in vergelijking met een oude stookolie installatie. De investeringskost ligt uiteraard iets hoger, maar dit kan door premies voor een groot deel worden gecompenseerd. Gerekend over 15 jaar bedraagt de jaarlijkse globale kost € 3.212.

“Dit resultaat bevestigt de richting die we met Informazout zijn ingeslaan”, stelt Willem Voets, algemeen directeur Informazout. „We zetten in op een duurzame toekomst, met een focus op efficiëntie en een slimme energiemix. De ondersteuning van de combinatie van stookolie met hernieuwbare energie staat daarbij centraal. Dat is ook precies waar de consument vandaag naar op zoek is: verwarmingsoplossingen die betaalbaar én duurzaam zijn, met respect voor het milieu en met een uitstekend rendement. Bovendien sluit de stookolie-buffer het bevoorradingsrisico van hernieuwbare energie volledig uit”, vult Willem Voets aan.

Kiest men voor de stookolie condensatieketel op zich, dus zonder combinatie met zonneboiler, dan resulteert dit in de financieel meest voordelige oplossing, met over 15 jaar een jaarlijkse globale kost van € 3.132.

Brandstofswitch niet voordeliger

Nog een opvallend inzicht, een brandstofswitch naar aardgas is niet voordeliger dan de keuze voor een stookolie condensatieketel. Overschakelen naar een 100% elektrische warmtepomp of een verwarmingsketel op propaan zijn financieel de minst interessante keuzes.

* Methodolgie
Voor elk van de vervangingsscenario's houdt de studie rekening met parameters zoals de kosten voor aankoop en onderhoud van de installatie, de brandstofkost en de kosten van de investering (en de restwaarde) van de installatie, op basis van volgende werkhypotheses:
  • Een gemiddelde prijs voor elke brandstof werd bepaald op basis van een marktanalyse.
  • De evolutie van de energieprijzen is gebaseerd op het Ministerieel Besluit van 24 juli 2008 (Brussels Gewest) tot vaststelling van de energetische hypothesen te gebruiken bij het uitvoeren van de technisch-economische haalbaarheidsstudies.
  • De terugkerende kosten voor de verschillende scenario’s worden bekeken voor een periode van 15 jaar – met een inflatiepercentage van 1%.
  • Levensduur van een installatie, volgens norm NBN EN 15459 – Energie-efficiëntie van de gebouwen – Procedure voor economische evaluatie van de energiesystemen van de gebouwen.
  • Om de scenario’s te vergelijken, werd een netto contante waarde toegepast met een disconteringsvoet van 2%.

Ook interessant