Bedrijfsnieuws

De duurzame toekomstvisie van Informazout

De duurzame toekomstvisie van Informazout
Julien Gonze
Op donderdag 27 september organiseerde Informazout een speciaal evenement voor haar verdelers, in het uitzonderlijke kader van de Kasteelhoeve van Profondval. Het informatiecentrum voor de rationele aanwending en besparing van stookolie gaf er tekst en uitleg bij een nieuwe strategie, die wordt vertaald in een volledig nieuwe campagne, slimme tools en een vernieuwde website. De site komt vanaf eind oktober 2017 online.

Kan stookolie deel uitmaken van een duurzame toekomst?

Na een korte introductie van voorzitter Julien Gonze lichtte Willem Voets, algemeen directeur Informazout, de strategie uitvoerig toe. Hij illustreerde daarbij hoe stookolie deel kan uitmaken van een duurzame toekomst. Deze duurzame toekomstvisie is uiteraard gelinkt aan de context waarin we ons bevinden. Wereldwijde verdragen en Europese richtlijnen vragen om een substantiële verlaging van de CO2-waarden, en een verhoging van de energie-efficiëntie en het aandeel hernieuwbare energie. Het jaar 2020 moet daarbij een eerste mijlpaal worden, maar deze evolutie zal nog sterker worden doorgezet richting 2050.  

Daarom zet de stookoliesector volop in op efficiëntie, combinaties met hernieuwbare energie en nieuwe technologieën. Om de doelstellingen te halen pleit Informazout voor een technologie-neutrale aanpak. Dit creëert de ruimte om dankzij investeringen in onderzoek nog performantere en duurzamere producten te ontwikkelen. De evolutie naar meer duurzaamheid is natuurlijk al een tijdje aan de gang. Zo daalde het zwavelgehalte in stookolie met maar liefst 99% in de afgelopen 50 jaar en halen de nieuwste hoogrendementsketels een indrukwekkend rendement tot 98%.  

“Ondanks vele inspanningen zijn de moderne oplossingen met stookolie nog altijd te weinig bekend. Daar iets aan doen is onze taak”, stelt Willem Voets. “Niet minder dan 50% van de bestaande stookolieketels in België is bijvoorbeeld verouderd. Wie zijn oude ketel vervangt door een hoogrendementsketel, en daarbij goed isoleert, haalt daar op beperkte tijd voordeel uit, niet alleen voor het milieu, maar ook voor de portefeuille. Wie stookolie combineert met hernieuwbare energie doet nog beter. We bieden daarmee een realistisch toekomstperspectief dat betaalbaar is, een uitstekend rendement haalt en het bevoorradingsrisico van hernieuwbare energie dankzij de stookolie-buffer uitsluit”, aldus Willem Voets. 

Moderne en speelse campagne  

De nieuwe campagne van Informazout, die dit najaar en deze winter loopt, illustreert dit vernieuwde zelfbewustzijn. “Onze campagne is intrigerend, speels en verrassend”, verklaart marketing manager Filip Lannoy. “Ze speelt, door te focussen op de combinatie met hernieuwbare energie, bovendien perfect in op datgene waar de consument naar op zoek is: verwarmingsoplossingen die duurzaam zijn, met respect voor het milieu en met een uitstekend rendement,” aldus Lannoy. 

De duurzame toekomstvisie van Informazout

Volledig vernieuwde website 

De vernieuwde website past eveneens binnen deze visie. Dankzij de dynamische en overzichtelijke lay-out en de vele handige tools vindt de consument nu nog makkelijker het antwoord op zijn vragen. Een nieuwe blog biedt diepgaandere achtergrond bij veelgestelde verwarmingsvragen. Maar ook de professional wordt niet vergeten. Op het speciaal aan hen gewijde luik pro.informazout.be. vindt men onder meer technische info en interessante studies, maar ook nuttige informatie over premies, wetgeving en nieuwe technieken. Deze initiatieven illustreren dat Informazout volop inzet op een duurzame toekomst, met een focus op efficiëntie en een slimme energiemix. De ondersteuning van de combinatie van stookolie met hernieuwbare energie staat daarbij centraal. 

Ontdek de website op www.informazout.be

Ook interessant