Nieuwbouw

Open Wervendag voor scholen al op vrijdag 24 mei

Open Wervendag voor scholen al op vrijdag 24 mei
Project GroeneMeer
Dit jaar biedt Open Wervendag een sneak preview aan 4 Vlaamse middelbare scholen op zes topwerven in Vlaanderen. Terwijl het grote publiek de werven kan bezoeken op zondag 26 mei, gaan ruim 210 leerlingen op vrijdag 24 mei al langs.

Leerlingen bezoeken de Scheldetunnel (Oosterweelverbinding) in Antwerpen, het VRT-Huis in Brussel, het bouwdok van de Scheldetunnel in Zeebrugge, de Tentoonstellingshal BRUSK in Brugge, de restauratiewerken aan het Kasteel van Horst en het project GroeneMeer in Herzele.

Project GroeneMeer

Project GroeneMeer is een realisatie van bouwfirma Bostoen dat in de Trotstraat in Herzele moderne energiezuinige gezinswoningen bouwt.
De leerlingen van de 1ste graad van GO Atheneum Herzele zullen in het kader van de lessen, de werf komen bezoeken.
  • Groep 1: 9u30 (12 leerlingen)
  • Groep 2: 11u00 (12 leerlingen)

De leerlingen zullen wegwijs worden gemaakt in het reilen en zeilen op de werf. Professionals geven tekst en uitleg over de laatste bouwmethodes en -technieken en hun job.

Project GroeneMeer

Onze school heeft zich in de loop der jaren - door het inrichten van nieuwe studierichtingen zoals Bouwtechnieken en Ruwbouw - ontwikkeld tot een rasechte "Bouwschool". Wij vinden het opportuun om dit verder uit te bouwen en in te spelen op de technologische ontwikkelingen, noden en digitalisering van de sector. Op die manier willen we ons steentje bijdragen aan het groot tekort van gekwalificeerde werknemers in de bouwsector.

Stefaan Coppens, technisch adviseur-coördinator bij Go! Atheneum Herzele


De bouw zoekt volk

De bouwsector kampt met een ongezien tekort aan werkkrachten. Van april 2023 tot maart 2024 telde de bouw 19.380 vacatures, waarvan er 6.690 langdurig openstaan. Bovendien genereert de sector tegen 2030 bijkomend maar liefst 20.000 nieuwe jobs als gevolg van de klimaat- en energietransitie.

Ook het bouwvakonderwijs staat onder druk. Er is nauwelijks instroom en de uitstroom van werknemers uit de bouw neemt bovendien de laatste jaren gevoelig toe. Steeds minder technisch geschoolde jongeren komen op de arbeidsmarkt, waardoor er bij bedrijven een historisch tekort ontstaat aan gekwalificeerde technische medewerkers.

De bouw heeft nood aan allerlei profielen: zowel vakmensen als academisch opgeleide mensen, van calculatoren, BIM-modelleurs, ingenieurs en dronepiloten tot hr-managers en boekhouders.

Voor Bostoen speelt een optimale samenwerking tussen bouwbedrijven en bouwscholen een cruciale rol in het verkleinen van de kloof tussen theorie en praktijk. Door middel van gezamenlijke projecten als het initiatief van de Toekomstbouwers kunnen leerlingen en studenten bij ons praktische ervaring opdoen en krijgen wij de kans om jonge mensen te motiveren om voluit te kiezen voor een job in de bouw. Deze synergie bevordert niet alleen de STEM-vaardigheden van toekomstige bouwprofessionals, maar versterkt tegelijk de slagkracht van ons bedrijf.

Johan De Vlieger, CEO Bostoen en voorzitter Embuild Oost-Vlaanderen


Project Toekomstbouwers

Met het project Toekomstbouwers slaan bouwsector en de onderwijskoepels de handen in elkaar om leerlingen en leerkrachten van de eerste graad te laten kennismaken met de laatste technieken en bouwjobs van de toekomst. Bouw- en installatiebedrijven geven gastlessen in middelbare scholen of ontvangen leerlingen op hun werven en/of in hun ateliers. Het project Toekomstbouwers is een initiatief van Embuild Vlaanderen.

We juichen toe dat steeds meer ondernemers en professionals met scholen samenwerken. Met werfbezoeken kunnen we de technologische innovatie van de sector volop onder de aandacht brengen en verbeteren we de technische vaardigheden van leerlingen. Op het terrein is er hoge nood aan onder meer aan werf- en projectleiders die allerhande technologieën coördineren. Zij leiden een project in goede banen om een duurzaam resultaat te verzekeren. Daarom is het belangrijk om de realiteit naar de schoolvloer te brengen.

Philip Bogaert, belangenbehartiger bij Embuild Oost-Vlaanderen


Voor het initiatief Toekomstbouwers werkt Embuild Vlaanderen samen met Vlajo. Het kadert binnen Ondernemers voor de Klas; een initiatief van Vlajo waarmee ze per jaar zo'n 30.000 jongeren bereiken. 'Op het platform van Vlajo kunnen scholen en Toekomstbouwers elkaar het hele jaar door vinden voor gastlessen en bedrijfsbezoeken', duidt Peter Coenen van Vlajo vzw.

Wil je meer weten over het nieuwe initiatief Toekomstbouwers? Bekijk het onderstaande filmpje.

Ook interessant