Nieuwbouw

Op weg naar maatstaf voor meer biodiversiteit bij bouwprojecten

Op weg naar maatstaf voor meer biodiversiteit bij bouwprojecten
De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) ontwikkelt een objectief beoordelingskader voor biodiversiteit bij bouwprojecten. Zo wil de VCB nagaan hoe de groenblauwe maatregelen die in een nieuw project worden voorzien, werkelijk zullen bijdragen tot het verbeteren van de biodiversiteit en de duurzaamheid. Denk maar aan het belang van natuurtechnische maatregelen en groenblauwe dooradering in stedelijke buurten om niet alleen de biodiversiteit maar ook hitte-eilandeffecten en wateroverlast tegen te gaan. Het gaat om een initiatief met de steun van de Vlaamse overheid om het draagvlak voor nieuwe bouwprojecten te verhogen en de vergunningsprocedure te optimaliseren. Samen met het Departement Omgeving heeft de VCB onlangs een studiereis gemaakt naar het Verenigd Koninkrijk. Dat is een gidsland waar de bouwactoren al langer gebruik maken van zo'n instrument.

Lees de blog en bekijk het filmpje via deze link.

Ook interessant