Algemeen

Ontploffingsgevaar in Brusselse Justitiepaleis

Het Brusselse Justitiepaleis bevindt zich in een gevaarlijke, bouwvallige staat. Dat staat in een rapport van de Arbeidsinspectie. De brandveiligheid is er niet gegarandeerd en explosieven worden er niet veilig opgeslagen. Een dertigtal inbreuken telt de Arbeidsinspectie in haar rapport over het Brusselse Justitiepaleis. Er sijpelt water door de plafonds, er zijn scheuren in de muren en de bezetting van de plafonds valt naar beneden.

Daar blijft het niet bij. Het rapport oordeelt dat het justitiepaleis niet alleen bouwvallig is, maar ook gevaarlijk. Brandslangen krijgen er geen watertoevoer waardoor de brandveiligheid niet gegarandeerd is.

In de kelders van het justitiepaleis worden tenslotte in beslag genomen goederen opgeslagen, waaronder ook wapens en chemische stoffen. De inspectie zag er vloeibaar petroleumgas, dat zwaarder is dan lucht. Maar als dergelijke gassen ondergronds worden opgeslagen, veroorzaakt dat ontploffingsgevaar.

De Arbeidsinspectie heeft de bevoegde autoriteiten, zijnde het ministerie van Justitie en de Regie der Gebouwen, gevraagd om onmiddellijk de noodzakelijke herstellingen uit te voeren.

Woordvoerder van de federale overheidsdienst Justitie, Koen Peumans, zegt in een reactie dat ze samen met de Regie der Gebouwen tegen 24 september concrete voorstellen zullen doen over het herstel van het Brusselse Justitiepaleis. "Eerst moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor welke herstellingen. Zo moet de Regie der Gebouwen toezien op de overeenstemming van de nooduitgangen met de regelgeving, maar moet de FOD Justitie de evacuatiebordjes aanbrengen."

Ook interessant


Build for Life