O-Mat recycleert oude matrassen in BelgiŽ

  BE   26 februari 2014 Bron: Apriotief
Weet u hoeveel matrassen er per jaar worden weggegooid in BelgiŽ? 1.100.800 om precies te zijn! Een matras weegt gemiddeld twintig kilogram dus is dat goed voor 22.016 ton afval per jaar. Kan daar iets aan gedaan worden, vroeg het Waalse Gewest zich af? Selectieve inzameling, valorisatie en recyclage, is het antwoord van O-Mat, adept van Vanheede Environment Group.

ďIn september 2012 lanceerde de Waalse minister van leefmilieu, Philippe Henry, via SPW (Service Public de Wallonie) een oproep om projecten ter verbetering van de selectieve inzameling en recyclage van afval, gebruikte grondstoffen en verpakkingsmateriaal, in te dienen. Vanheede Environment Group diende als geÔntegreerd milieubedrijf gespecialiseerd in afvalmanagement en innovatieve milieutechnieken, het O-Mat project inĒ, zegt Nico Kimpe, manager tapijt- en polymeerrecyclage bij Vanheede.

ďO-Mat wil de selectieve inzameling van gebruikte matrassen bij containerparken, fabrikanten, verdelers en grootverbruikers verbeteren. Grootverbruikers dat zijn onder meer ziekenhuizen, kazernes, scholen, rust- en verzorgingstehuizen, hotelketens, gevangenissen en asielcentra. Ons pilootproject werd weerhouden en dat gaf ons de kans om de afvalstroom van matrassen te identificeren, te kwantificeren en te analyseren. Daaruit bleek dat het merendeel van de oude matrassen gewoon met het grof vuil werd vermengd en verbrand. In WalloniŽ ging dat over 350.000 matrassen op jaarbasis. Ook Vlaanderen en Brussel toonden interesse waardoor het onderzoek uitgebreid werd tot heel BelgiŽ en het een nationaal verhaal werd. De studie leerde ons dat er in BelgiŽ 1.100.800 matrassen worden weggegooid, goed voor 22.016 ton afval. Selectieve inzameling, valorisatie en recyclage van oude matrassen kan dat probleem oplossen. Ē

O-Mat in proefversie

ďIn april 2013 werd O-Mat opgezet en vanaf juli werd een proefversie opgestart. Ons geoptimaliseerd transportsysteem en onze verwerking van de materialen zorgen voor een aanzienlijk kleinere CO2-voetafdruk. Negentig % van de ingezamelde matrassen worden in onze installaties in Dottenijs vermalen, van ijzer ontdaan en na samenvoeging met hoog calorische afvalstoffen tot pellets gevaloriseerd. Die worden als alternatief voor fossiele brandstoffen gebruikt in de cement- en kalkindustrie. De as daarvan wordt dan weer verwerkt in cement waardoor er geen afvalstoffen meer overblijven. De sociale economie ontmantelt de overige tien procent van de matrassen zodat alle materialen afzonderlijk kunnen worden gerecupereerd en hergebruikt. Zo werken wij, bijvoorbeeld, voor Latexco dat op die manier latex recupereert en recycleert. En van die oude matrassen worden soms zelf nieuwe matrassen gemaakt, niet voor mensen maar voor de veestapel. Animal bedding heet datÖĒ

Op grote schaal

ďWe zijn klaar om vanaf nu op grote schaal matrassen in te zamelen en te verwerken. Dat gebeurt betalend maar dat is nog altijd goedkoper dan matrassen als restafval te beschouwen. Marktonderzoek leerde ons dat een voldoende volume het verwerkingssysteem tot pellets rendabel maakt. Nu voeren we ook een haalbaarheidsstudie uit over de recuperatie en recyclage van de afzonderlijke materialen. Als die positief is, willen we centra opzetten om de verschillende bestanddelen van matrassen te ontmantelen en tot 85% te recupereren.Ē

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo