Nood aan daadkracht en snelle toepassing van Europees renovatiegeld

  BE   15 oktober 2020 Bron: Bouwunie
Nood aan daadkracht en snelle toepassing van Europees renovatiegeld
De Europese Commissie wil het aantal energetische renovaties van gebouwen in de Europese Unie tegen 2030 verdubbelen. Om dat te bereiken stelde vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans vandaag de 'renovatiegolf' voor. Men wil de komende jaren 35 miljoen slecht geïsoleerde woningen en kantoren in Europa renoveren. Deze renovatiegolf vergt een investering van 90 miljard euro per jaar en zou 160.000 jobs opleveren. België zou in totaal 5,15 miljard uit het Europese herstelfonds kunnen krijgen. Een deel hiervan moet gaan naar de renovatie van het gebouwenpark. Bouwunie roept de overheden op om samen te werken en niet te vervallen in een ellenlange discussie over de verdeling van de middelen. “De uitdagingen voor het klimaat en de economie zijn torenhoog. We mogen deze investeringstrein absoluut niet missen”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens.

De Europese Commissie zet de komende jaren extra in op uitstootloze verwarming en airconditioning, de aanpak van energiearmoede en de renovatie van openbare gebouwen. Door de renovatiegolf wil Europa zorgen voor een drastische daling van de CO2-uitstoot én de bouwsector, en dus de economie, een forse duw in de rug geven. Ook in ons land moeten we een inhaalbeweging maken. Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten we tegen 2050 tot 100.000 woningen per jaar grondig renoveren. Dat betekent dat de renovatiegraad moet verdrievoudigen naar minstens 3 procent per jaar.
Jean-Pierre Waeytens: “Er moet nu concreet worden gemaakt hoe deze budgetten nuttig gebruikt kunnen worden. We roepen de regionale en de federale overheden op om niet te vervallen in een lange discussie over de verdeling van de middelen. Het is nu meer dan ooit het moment om daadkracht te tonen. Daarbij moet de renovatie van ons verouderd woonpatrimonium centraal staan.”

Bouwunie heeft een aantal specifieke voorstellen klaar. De uitbreiding van het verlaagde btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw naar gans België, wat is overeengekomen in het federaal regeerakkoord, moet snel worden ingevoerd zonder bijkomende beperkingen. Daarnaast vraagt de beroepsvereniging om particuliere klanten een belastingvoordeel toe te kennen voor alle bouw- en verbouwwerken aan de woning. Voor energiebesparende uitgaven kan dit voordeel aanzienlijk verhoogd worden. Tenslotte moet de Vlaamse overheid meer inzetten op financiële ondersteuning van mensen die hun woonst willen renoveren.

De Commissie moet het herstelplan, dat de federale overheid moet indienen, eerst beoordelen. Men vraagt onder andere om meer investeringen in energie en de activering van werklozen. “Hier is de bouwsector een belangrijke partner. Door te investeren in gebouwen, en dus renovatie en vernieuwbouw, wordt het energieverbruik beperkt. Daarenboven levert elk miljoen euro investeringen in renovaties van gebouwen tot 18 lokale en stabiele jobs op. De renovatiesector kan in Vlaanderen tot 35.000 extra banen opleveren tegen 2040. We moeten maximaal inzetten op opleiding en herscholing zodat werklozen in de bouw aan de slag kunnen”, aldus Jean-Pierre Waeytens.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo