Nieuwbouw

Nieuwe slimme residentiële wijk in hartje Mechelen

Nieuwe slimme residentiële wijk in hartje Mechelen
© West 8
Een nieuw buurtpark van ruim 5000 m²; appartementen en rijwoningen; een verkeersvrij binnengebied;… Comet, de site tussen de Koningin Astridlaan en Leuvense Vaart waar vroeger de gelijknamige biervatenproducent huisde, krijgt een ingrijpende facelift. In afwachting van de werken, wordt het een tijdelijke ontmoetingsplek en uitvalbasis voor sociaal-artistieke projecten.

De jonge Gentse projectontwikkelaar Re-Vive stelde vandaag de ambitieuze plannen voor de Comet-site voor. Deze “blinde vlek” aan de Leuvense Vaart zal omgebouwd worden tot een nieuwe residentiële wijk. Een wijk met een verkeersvrij binnengebied dat toegankelijk is voor fietsers en voetgangers. Wagens worden aan de randen van de site en hoofdzakelijk ondergronds geparkeerd.

Open wijk voor stad en bezoekers

Het vroegere industriële terrein wordt omgevormd tot een kwalitatieve woonbuurt die zich integreert in de bestaande omgeving. Dit wordt enerzijds gesymboliseerd door zichtassen die in het masterplan geïntegreerd worden, om het zicht vanuit de binnenstad naar de vaart en de verder gelegen buitenwijken te garanderen.

“De gevel aan de vesten blijft voor het grootste deel onbebouwd zodat de site zich niet afsluit, maar net opent voor de stad en haar bezoekers. Het binnengebied van de site wordt groener. Een nieuw buurtpark van ruim 5000 m² wordt het kloppend hart van de site en geeft buurtbewoners de nodige ruimte. Er zal ook een veilige fietsdoorgang naar de vaart en in een latere fase een fiets- en wandelbrug van Mechelen-Zuid naar de binnenstad komen. Wij willen kwalitatieve projecten om de groeiende bevolking te huisvesten”, aldus Greet Geypen, schepen van Stadsvernieuwing, Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw.

De hoofdbestemming van de site wordt residentieel, met een variatie aan woningen: eengezinswoningen (type rijwoning) en appartementen in verschillende soorten en maten. De rijwoningen groeperen zich voornamelijk rond het nieuwe park; de appartementen worden georganiseerd in een reeks gebouwen en ‘urban villa’s’ die zich bevinden tussen park en vaart. Er zal ook plaats zijn voor de nodige buurtondersteunende functies (bv. kinderopvang, een kruidenier, …) en eventueel ook voor kantoren of een zorgfunctie.

Comet wordt ZORRO

ZORRO wordt de nieuwe naam van de Comet-site, een knipoog naar het verleden van de site. ZORRO, Spaans voor vos, verwijst naar de oude meubelmakerij De Vos Frères en naar de bijnaam ‘de Vos’ die de site daardoor kreeg in vroegere tijden.

Planning

Momenteel worden de gebouwen op de site gesloopt. Hierna kan de bodemsanering starten. Ondertussen wordt gewerkt aan het masterplan en aan de stedenbouwkundige herbestemming van industriegebied naar woonzone. Hiervoor dient een RUP-procedure doorlopen te worden. Het is de intentie van de stad Mechelen om dit proces nog voor de zomer op te starten. Van zodra de herbestemming rond is, kan de ontwikkelaar zijn vergunningsaanvragen indienen.

Leegstand wordt tijdelijke ontmoetingsplaats

In afwachting van de nodige vergunningen, zal de Comet-site nog geruime tijd ongebruikt zijn. Door ruimte te creëren voor maatschappelijke initiatieven wordt deze leegstand geen stilstand.

Tot de start der werken wil de projectontwikkelaar van de site een tijdelijke ontmoetingsplaats en een uitvalbasis voor sociaal-artistieke processen maken. Een plek waar ontmoeting en creatie elkaar vinden. Binnen deze context kunnen buurtbewoners (volwassenen en kinderen) en kunstenaars in dialoog gaan, elk vanuit de eigen sociaal-culturele achtergrond. “Zo bieden we een platform voor creatief werk waarmee we de huidige maatschappij symboliseren, gangbare logica’s in vraag stellen, een tegenstroom ontwikkelen en documenteren”, aldus Sofie Rédelé van Re-Vive.

Re-Vive, ondersteund door de gebiedsregisseurs van de stad Mechelen, stelt momenteel een team samen van mensen uit de buurt, cultuurverenigingen, vzw’s, … om een programma voor deze tijdelijke invulling te bepalen. Vermoedelijk zullen gedurende anderhalf jaar verschillende initiatieven op de site kunnen doorgaan.

Re-Vive focust op duurzame heroriëntering van ‘brownfields’

Re-Vive investeert in de duurzame transformatie van verlaten en verontreinigde terreinen, industriële sites en verwaarloosde gebouwen. Re-Vive kiest bewust om de druk op de schaarse open ruimte weg te nemen en om op een verantwoorde manier te investeren in onze maatschappij.

“Maatschappelijke en ecologische oplossingen zijn voor Re-Vive evenwaardig aan het financiële doel. We investeren in energievriendelijke gebouwen, de integratie met openbaar vervoer, de combinatie van wonen en werken en creëren stedelijke buurten met een mix aan functies. Door plekken te bouwen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waarderen, bouwen we mee aan een duurzame samenleving”, aldus Sofie Rédelé.

Ook interessant