Isolatie

Nieuwe inkomensgrenzen voor Mijn VerbouwPremie vanaf 1 januari 2023

Nieuwe inkomensgrenzen voor Mijn VerbouwPremie vanaf 1 januari 2023
Vanaf 1 januari 2023 zijn er nieuwe inkomensgrenzen geldig (aangepast aan de snel oplopende index) voor Mijn VerbouwPremie en Mijn VerbouwLening in het Vlaams Gewest. Daardoor kan het voor eigenaar-bewoners eventueel interessanter zijn om de premieaanvraag uit te stellen tot 2023, op voorwaarde dat de facturen dan nog geen 2 jaar oud zijn. Bij de premieaanvraag wordt er namelijk rekening gehouden met het meest recente aanslagbiljet beschikbaar op de datum van de premieaanvraag.

Surf naar www.premiegids.be en vraag dé premiegids aan met alle info voor 2023.