Duurzaam Bouwen

Nieuwe expo 'Antwerpen voor Klimaat' nu te bezoeken in het EcoHuis

Nieuwe expo 'Antwerpen voor Klimaat' nu te bezoeken in het EcoHuis
Antwerpen wil tegen 2050 een klimaatneutrale en klimaatrobuuste stad zijn. Hoe dat mogelijk gemaakt wordt, is te lezen in het Klimaatplan Antwerpen 2030. Of te ontdekken tijdens een bezoek aan de nieuwe expo ‘Antwerpen voor Klimaat’ in het EcoHuis.

Om van Antwerpen tegen 2050 een klimaatneutrale en klimaatrobuuste stad te maken is de hulp van iedereen nodig: overheden, bedrijven, industrie, kennisinstellingen, ondernemers en bewoners.

Nieuwe expo Antwerpen voor Klimaat nu te bezoeken in het EcoHuis
Om de kennis over de klimaatverandering, de oorzaken en vooral de oplossingen op maat van een stad zoals Antwerpen te vergroten, werd er in 2022 hard gewerkt aan een nieuwe tentoonstelling in het EcoHuis. Het EcoHuis is immers het kennis- en expertisecentrum waar inwoners van de stad terecht kunnen om meer te leren over klimaat, leefmilieu, duurzaam bouwen en verbouwen of energieverbruik.

In de interactieve expo ‘Antwerpen voor Klimaat’ ontdek de bezoeker op 5 verschillende eilanden wat er verandert in de stad, welke ambities er zijn en wat hij zelf kan doen om de uitstoot te verlagen of de stad te vergroenen. Zo is er een:
  • Klimaatquiz die alle belangrijke thema’s dankzij vraag en antwoord verstaanbaar maakt.
  • Benoveren-spel van Fluvius dat de bezoeker spelenderwijs inzicht biedt in de stappen van een grondige verbouwing.
  • Proefopstelling van een warmtenet.
  • VR-bril die je letterlijk een stap op een groene speelplaats doet zetten.

Nieuwe expo Antwerpen voor Klimaat nu te bezoeken in het EcoHuis

Ondersteunend aan advies

In het EcoHuis kan je nog steeds terecht voor bouw- energie en groenadvies. Niet enkel bij de eigen adviseurs, maar ook bij de woonkantoren en Fluvius, waardoor deze locatie een antwoord kan bieden op een grote diversiteit aan vragen.

Klanten van het EcoHuis nemen op eigen houtje of onder begeleiding van hun adviseur een kijkje in de verschillende tentoonstellingen en krijgen zo een beter inzicht in bijvoorbeeld isolatiemanieren, groendaken, de digitale meters, … dankzij verschillende proefopstellingen en voorbeelden.

De nieuwe expo ‘Antwerpen voor Klimaat’ is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van het EcoHuis. Bovendien kunnen bezoekers die momenteel combineren met andere inspirerende voorbeelden: de demo-opstellingen van 15 soorten groendak, de EcoTuin waar je een voorbeeld ziet van een circulaire kringlooptuin in de stad en de groententoonstelling die toont hoe vergroening en ontharding opgang maakt in Antwerpen. Vanaf deze zomer zullen bezoekers bovendien ook opnieuw terechtkunnen voor een hapje en een drankje in het EcoCafé.

Vanaf september 2023 kunnen leerlingen vanaf 14 jaar de expo bezoeken in combinatie met een klimaatworkshop . Het EcoHuis werkt hiervoor samen met Goodplanet.

Verantwoordelijke schepen: Tom Meeuws, schepen voor Leefmilieu

Ook interessant