Duurzaam Bouwen

Nieuw project verenigt mens, natuur en dier onder één dak

Nieuw project verenigt mens, natuur en dier onder één dak
Op 12 maart lanceert Embuild Vlaanderen een nieuw project om in en rond gebouwen fauna en groen veel meer te integreren. In samenwerking met overheden, bedrijven en instellingen uit Nederland en Vlaanderen*, werkt de bouwfederatie structureel aan oplossingen om een blijvende plek te bieden aan o.a. vogels, vleermuizen, bijen en planten. Zo maken we onze gebouwen klimaatbestendig en krijgt natuur veel meer kansen in de stad. Ook de mensen in drukkere wijken vragen meer plaats voor groen en biodiversiteit en minder verharding. Landschapsaannemers kunnen die omvormen tot groene stedelijke landschappen die dier, natuur en de gezondheid van de inwoners ten goede komen. Bovendien maakt ook de Europese Natuurherstelwet een prioriteit van de vergroening van onze steden.

"Het nieuwe project Natuur-inbouw onderzoekt hoe mens en dier kunnen samenleven onder één dak. Anders leidt dat tot een verlies van biodiversiteit. Embuild Vlaanderen wil bouwprofessionals bewust maken van de meerwaarde voor mens en natuur en bijdragen tot het ontwikkelen van nieuwe inzichten in het bouwproces", zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.


Om de Europese doelen op het vlak van klimaatneutraliteit en biodiversiteit op elkaar af te stemmen, is het een goede zaak om bij bouwwerken, zoals bij het isoleren en luchtdicht maken van gebouwen, rekening te houden met gebouwafhankelijke dieren zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen.

Vandaag zijn er al materialen en technieken beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan nestkastwanden, vleermuiskasten, mussendakpannen of inbouwstenen voor wilde bijen. Maar er dient verder te worden gewerkt aan nieuwe methodieken, materialen en tools om iedereen mee te krijgen. Je wil immers, en biodiversiteit een plaats geven, en de bouwtechnische kwaliteit garanderen. Bovendien staat een gebouw niet op zich, maar kan je dat integreren in het landschap met natuurlijke vergroeningstechnieken, klimaatdaken en groene gevels. Maar ook door een natuurlijke inrichting van tuinen en openbare ruimte rondom.

Kick-off op 12 maart

De aftrap van dit project vindt plaats op 12 maart 2024 in het Hendrik Consciencegebouw in Brussel. Er zijn interessante lezingen en discussies over natuurinclusief bouwen en er worden goede voorbeelden voorgesteld. Meer weten over dit project en de kick-off?

Landschapsbouwers onmisbaar bij projecten in steden en dorpskernen

Met dit project breit de bouwsector een nieuw verlengstuk aan de grote uitdaging om sterkere groenblauwe netwerken te realiseren in woonwijken en drukke kernen. Naast de ambitie van het nieuwe project om gebouwen aan te passen aan fauna en planten, werken bouwteams vandaag al samen met gespecialiseerde landschapsaannemers die de omgeving rond bouwprojecten van groenvoorziening en waterrobuuste ingrepen voorzien. Daarbij gaat niet alleen om groen op daken, gevels en groenvoorziening bij o.a. wegenwerken en pleinen, maar ook om meer ruimte voor water om zowel de waterhuishouding op orde te krijgen als de biodiversiteit aan te moedigen.

"De ingrepen van landschapsbouwers verbeteren de luchtkwaliteit, verminderen hitte-eilandeffecten in steden en reduceren geluidshinder. Meer ruimte voor groen en water komt volgens gezondheidsexperts dan ook de gezondheid van mensen ten goede", aldus Marc Dillen.


Embuild Plus heeft, samen met de Belgische Federatie van Groenvoorzieners (BFG), gespecialiseerde verenigingen van Gevel- en Dakgroen en Landscaping Contractors in zijn rangen die aannemers verzamelt met expertise in allerhande groenvoorzieningen in, op en om het gebouw. Groenvoorzieningen en waterbeheer zijn steeds vaker een vereiste van bij de ontwerpfase van nieuwe projecten en infrastructuurwerken.

* De deelnemende organisaties uit Vlaanderen zijn: ABP Kamp C, Blenders VZW, Embuild Vlaanderen, Hogeschool PXL, Natuurinvest, Natuurpunt Studie, Provincie Limburg, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Vlaams-Brabant, Provincie West-Vlaanderen, Stad Gent, Vlaamse Overheid en Buildwise. De deelnemende organisaties uit Nederland zijn: Gemeente Breda, Gemeente Goes, Gemeente Middelburg, Gemeente Terneuzen, Gemeente Weert, Provincie Zeeland, Technische Universiteit Eindhoven en Vogelbescherming Nederland.