Algemeen

Minder Europese middelen maar Vlaanderen houdt vast aan investeringsplan

Minder Europese middelen maar Vlaanderen houdt vast aan investeringsplan
België krijgt minder middelen uit het Europees coronaherstelfonds. 4,5 miljard in plaats van 5,9 miljard euro. De Vlaamse regering zal van haar kant dat verlies compenseren via de globale budgettaire middelen. Volgens de VCB is dat noodzakelijk want die voorziene relancemiddelen zijn essentieel voor de geplande investeringen in de bouw van duurzame infrastructuur en de nodige renovatiegolf van oude gebouwen in Vlaanderen. Ook het gros van de eigen Vlaams relancemiddelen is bestemd voor infrastructuur- en verbouwingswerken om onze regio futureproof en klimaatbestendig te maken.

“De cofinanciering vanuit Europa is een belangrijke hefboom voor het Vlaams relanceplan met de bouw als speerpunt. Bovendien geeft de VCB aan dat een energetische renovatiegolf samen met andere vraaggestuurde maatregelen de economische groei aanzienlijk kan doen toenemen. Maar dan komt het erop aan om tijdig de vergunningsprocedures te kunnen afronden en om de steden en gemeenten te ondersteunen die als gevolg van de toenemende inflatie vaak in budgettair zwaar weer zitten”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.


In de investeringsplannen van de Vlaamse regering zijn de steden en gemeenten belangrijk in de uitrol van de werken. Want ook de lokale besturen voorzien hierbij heel wat middelen. Bovendien is 2022 een sleuteljaar voor de toekomstige bouwactiviteit met de steden en gemeenten als motor. Het grootste deel van hun voorziene middelen om het herstelplan ‘Vlaamse Veerkracht’ te realiseren, dient dit jaar in concrete projecten te worden gegoten. Voorts maken de lokale overheden momenteel de plannen op om gezamenlijk bijna 12 miljard te investeren tot 2025. Maar uit een recente studie van Belfius blijkt dat gemeenten sterke effecten ondervinden van de inflatie. Daarom ondersteunt de VCB de vraag van de VVSG (Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten) aan de Vlaamse regering om het Gemeentefonds voortaan met 3,5% te laten groeien, tenzij wanneer de inflatie hoger is dan 3,5%. In dat geval zou de groeivoet van het Fonds de inflatie moeten volgen. Ook eerder gericht ingrijpen in de ondersteuning van de Vlaamse overheid aan lokale investeringen, kan soelaas bieden om de continuïteit van gemeentelijke plannen niet in het gedrang te brengen. Dat is nodig om investeringsplannen op koers te houden.

Build for Life