Milieu-impact minerale en natuurlijke isolatiematerialen vergelijkbaar

  BE   15 april 2014 Bron: Marquiz
Milieu-impact minerale en natuurlijke isolatiematerialen vergelijkbaar
Omwille van het hernieuwbare karakter van ‘natuurlijke’ isolatiematerialen zoals hennep, papiervlokken, vlas, hout en schapenwol zijn velen geneigd deze isolatiematerialen als ‘duurzamer’ te bestempelen dan minerale isolatiematerialen zoals glas- en rotswol. Ook sommige ‘duurzaamheids’ - of biologische labels versterken deze indruk. Neemt men echter de totale productie- en distributiecyclus in beschouwing, dan kan men enkel concluderen dat deze minerale-wolproducten qua milieu-impact minstens even goed scoren als hun ‘natuurlijke’ alternatieven. Een vergelijkende studie,’LCA-tim – Life Cycle Assessment of ten insulating materials’ uitgevoerd door VITO, KUL en VIBE in opdracht van Federale OverheidsDienst Leefmilieu, heeft dit aangetoond. De Mineral Wool Association roept de overheden op deze conclusies mee te nemen in hun subsidie- en communicatiebeleid rond isoleren. De totale isolatie-inspanningen verhogen of extra steun voor minder kapitaalkrachtige doelgroepen is dan ook de boodschap.

Producten beoordelen in al hun levensfases

Levenscyclusanalyse (LCA, cradle-to-grave, van wieg tot graf) is de meest volledige en meest wetenschappelijke benadering om de milieu-impact van een product of dienst in kaart te brengen. Deze methode die gestandaardiseerd werd door het ISO, analyseert een product op zijn milieu-impact en dat over heel zijn cyclus: van grondstofwinning over productie, transport, gebruiksfase tot eindelevensfase (storten, verbranden, recyclage, hergebruik…). Omdat levenscyclusanalyse de enige methode is om een objectief, duidelijk en volledig beeld te krijgen van de milieu-impact opteren producenten van bouwmaterialen in stijgende mate voor deze methode. Niettemin stelt de MWA vast dat bij de beoordeling en overheidsondersteuning van verschillende isolatiematerialen onvoldoende of geen rekening wordt gehouden met de volledige levenscyclus van deze materialen en de mogelijke toepassingen. Zo worden hernieuwbare isolatiematerialen nog steeds als milieuvriendelijker beschouwd.

Lees ook:

Verstuur
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Loxone
  • bouwinfo