Duurzaam Bouwen

Meer dan 30.000 FSC Chain of Custody certificaten wereldwijd

FSC heeft de mijlpaal van 30.000 Chain of Custody (CoC) certificaten wereldwijd bereikt, die samen ruim 50.000 FSC gecertificeerde bedrijven of sites omvatten. FSC is daarmee met ruime voorsprong het boscertificeringsysteem met het hoogste aantal FSC certificaathouders over de hele wereld. Onder deze 30.000 bevinden zich een 300-tal certificaten uit België. Sommige certificaten hiervan vertegenwoordigen meerdere bedrijven, omdat het gaat over groepscertificaten – waar KMO’s tot 15 werknemers vlot aansluiting kunnen vinden – of multisite-certificaten (voor bedrijven met meerdere vestigingen).
Zo zijn er in België ongeveer 700 FSC gecertificeerde bedrijven of sites.

Het aantal certificaten is een tastbare manier om de groei en impact van duurzaam hout op de wereldwijde markt te meten.
“In de afgelopen 22 jaar hebben we heel hard gewerkt om FSC te maken tot een wereldwijd erkende en gebruikte markttool. We zijn dan ook heel trots op deze prestatie!” zegt Kim Carstensen (directeur FSC International).

“We streven voor 2020 naar een FSC gecertificeerd marktaandeel van 20% in de wereldwijde houtverwerkende industrie”, vervolgt Kim Carstensen. “Dit kunnen we uiteraard enkel bereiken als genoeg bedrijven meewerken richting het gezamenlijke doel: duurzaam gebruik, behoud en herstel van bossen, met respect voor bosecosysteem en samenleving.”

FSC Chain of Custody certificering brengt de garantie van bos tot eindproduct.

Om er zeker van te zijn dat FSC gecertificeerde hout-, papier- of andere bosproducten daadwerkelijk uit FSC gecertificeerde bossen afkomstig zijn, is het belangrijk dat alle schakels in de handelsketen gecertificeerd te zijn voor de Chain of Custody (CoC). Hiermee wordt de traceerbaarheid van FSC gecertificeerde producten immers opgevolgd van bos tot eindklant. Gecertificeerde boseigenaren krijgen een ‘Forest Management’certificaat, de rest van de partijen in de keten (van bos tot de schakel voor de eindgebruiker) een CoC(Chain of Custody) -certificaat.

Klik hier voor meer info omtrent FSC Chain of Custody certificering.

Ook interessant