Nieuwbouw

Mechelen opent uitzonderlijk duurzaam parkeergebouw

Mechelen opent uitzonderlijk duurzaam parkeergebouw
Op 21 november opent de stad Mechelen het gloednieuwe Parking Keerdok. Al is het project van ontwikkelaars Mont-Real en Kairos, pioniers in het omvormen van verlaten stadsdelen tot waardevolle, aantrekkelijke en duurzame woonomgevingen, veel meer dan dat. De realisatie van Parking Keerdok luidt de start in van een grootschalige transformatie van de omgeving rond het Keerdok tot een bruisende, nieuwe stadswijk. Gebouwd voor de toekomst en een voorbeeld van duurzame stadsontwikkeling op Europees niveau.

Mechelen opent uitzonderlijk duurzaam parkeergebouw
Parking Keerdok, een ontwerp van POLO Architects-Archipelago, is een architecturaal hoogstandje en een belangrijke nieuwe landmark voor de stad Mechelen. Op en top duurzaam, want het gebouw is zo ontworpen dat het in de toekomst vlot kan omschakelen naar meer of net minder parkeren, en speelt zo in op evoluties in de mobiliteit, zoals autodelen. De verdiepingen van Parking Keerdok kunnen zonder grote verbouwingen van functie wijzigen door er eenvoudig werk- en/of woonunits tussen te schuiven.

De bouw van Parking Keerdok, met de kenmerkende betonnen kruisen, was minutieus werk, vertelt Wim Straetmans, executive director van ontwikkelaar Kairos: “Het gevelraster oogt niet enkel mooi, maar draagt het volledige gebouw, en dat is baanbrekend. Het parkeergebouw is één grote, kolomvrije overspanning met extra vrije hoogte en kan daardoor gemakkelijk herbestemd worden voor kantoren, retail, bedrijven of zelfs woningen.”


Mechelen opent uitzonderlijk duurzaam parkeergebouw
Wim Straetmans, executive director Kairos

De kantoren op de twee bovenste lagen van Parking Keerdok zijn opgevat als invullingen van twee ‘gewone’ parkeerlagen. “Het zijn box-in-box geïsoleerde volumes in hout en glas die binnen het grotere casco zijn opgesteld”, vult Wim Straetmans aan.

100% hernieuwbare energie

Parking Keerdok is uitgerust met een zonnepanelendak met een vermogen van ongeveer 170 kWp, genoeg om zichzelf volledig te voorzien van hernieuwbare energie.

Ruim de helft van de elektriciteitsproductie stroomt naar de laadinfrastructuur. De rest naar de kantoren en de supermarkt in het gebouw. Die zijn niet aangesloten op het gasnet, maar halen de warmte uit de bodem, met geothermie. Met de steun van Europa (ACCESS, NoordzeeRegio-programma) moet Keerdok een toonbeeld van laadinfrastructuur en energiemanagement worden op Europees niveau.

Multifunctioneel

Naast een 500-tal parkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische auto’s, huisvest Parking Keerdok ook een ruime, overdekte fietsenstalling met oplaadpunten voor elektrische fietsen, een buurtsupermarkt en kantoren. Op het dak vind je een stadsterras met bomen en een prachtig uitzicht op Mechelen. Twee verdiepingen lager is er ook een evenementenplein voor publieke activiteiten.

“Keerdok is veel meer dan de klassieke randparking. Het belang van dit gebouw overstijgt het buurtniveau. Het creëert meerwaarde voor de hele stad en zet mensen en leefbaarheid centraal. Dat is de maatschappelijke drijfveer die we consequent doorvoeren in al onze projecten. We ontwikkelen groene plekken met belevingswaarde, die ten dienste staan van en gedragen worden door de buurt”, zegt Bart Langens, gedelegeerd bestuurder van Mont-Real.


Mechelen opent uitzonderlijk duurzaam parkeergebouw
Bart Langens, gedelegeerd bestuurder Mont-Real

Slimme mobiliteitshub

Parking Keerdok vormt samen met zijn omgeving een slimme mobiliteitshub, waar bewoners en bezoekers 24/7 terechtkunnen. Bovendien wordt de parking dé hotspot voor elektrisch laden en autodelen. Maar het accent ligt vooral op verplaatsingen te voet, per fiets of bus. De publieke ruimte rond het parkeergebouw is volledig verkeersvrij. Je kan er vlot op een fiets of deelfiets van Blue-bike overstappen. En in de lockers van de parking laad je je fietsbatterij op met stroom van de zonnepanelen op het dak. Vanuit het parkeergebouw fiets of wandel je via de nieuwe fiets- en voetgangersbrug snel en veilig naar het 750 meter verder gelegen historische stadscentrum van Mechelen.

Masterplan

Parking Keerdok is het eerste project dat wordt opgeleverd binnen het masterplan Keerdok. De komende jaren evolueert deze plek naar een nieuwe, duurzame stadswijk met zowat 550 woningen, een levendig centraal ontmoetingsplein (Rode Kruisplein) met horeca, vernieuwde kades en een stadspark inclusief minibos.

Greet Geypen, Mechels schepen van Stadsontwikkeling: “Met het project Keerdok zet de stad zeer sterk in op een vlotte verbinding tussen parking Keerdok, omliggende buurten en de binnenstad. Hiervoor werd mede met de steun van de Vlaamse Overheid reeds sterk ingezet en zal er in de toekomst nog ingezet worden op infrastructurele maatregelen.”

In maart 2023 start Mont-Real - Kairos met de bouw van een nieuwe residentieel gebouw, Dok Mechelen.

Ook interessant