Vastgoed

Maak goede afspraken, vermijd burenruzie

‘Beter een goede buur dan een verre vriend’, zo luidt het spreekwoord. Niet iedereen is evenwel op zoek naar een buurman die bij hem of haar de deur platloopt. Waarin wél iedereen zich kan vinden: een buurman waarmee je geen ruzie maakt. Jammer genoeg blijkt dat soms te veel gevraagd. Denk maar aan bewoners in appartementsgebouwen die weigeren met hun financiële bijdrage over de brug te komen en die zo een heel renovatieproject lam kunnen leggen en een burenruzie veroorzaken. Gelukkig versoepelen de regels voor de beslissingsprocedures bij mede-eigendom, zodat zulke problemen binnenkort verleden tijd zijn. 

Koen Geens: “Conflicten vermijden”

Minister van Justitie Koen Geens riep een groep academici en vastgoedexperts samen om nieuwe regels uit te denken die de vaak tegengestelde belangen van appartementsbewoners (zowel eigenaar als huurders) beter verzoenen. Hij beseft namelijk dat het geen evidentie is om onder één dak te leven met mensen die je niet hebt gekozen, en dat die situatie al eens voor conflicten zorgt. Die conflicten ontstaan meestal wanneer er renovatie- of herstellingswerken nodig zijn aan de gemeenschappelijke delen, zoals de traphal, de lift of het dak.

De belangrijkste nieuwigheden

De nieuwe vuistregels zijn nog niet van kracht, maar Minister Geens hoopt ze tegen eind dit jaar goedgekeurd te zien door het parlement. De belangrijkste veranderingen alvast op een rijtje:
  • Voor ingrijpende renovatiewerken zoals dakisolatie zal het akkoord van twee derde van de eigenaars volstaan (in plaats van drie vierde).
  • Voor werken die door de wet verplicht zijn, zoals het aanpassen van de lift aan de veiligheidsnormen, volstaat een meerderheid van 51 procent.
  • Voor de afbraak en heropbouw van een appartementsgebouw zal één eigenaar de zaak niet langer kunnen tegenhouden: een viervijfdemeerderheid zal voortaan volstaan als de renovatiekosten de spuigaten uitlopen of als het gebouw de veiligheid van buurtbewoners in het gedrang brengt.

Het resultaat: burenruzie afwenden

Kortom: dankzij de nieuwe regels zullen mede-eigenaars van een appartementsgebouw snellere en gerichtere beslissingen kunnen maken, zonder in een impasse of een burenruzie verzeild te geraken. 

Ook interessant