Buren in nesten: Gids voor goed nabuurschap

  BE   26 november 2013 Bron: Roularta
In België hebben zo’n 40 000 rechtszaken per jaar te maken met burenconflicten. Maar dat cijfer ligt nog hoger omdat niet elk conflict leidt tot een rechtszaak. Een groot deel van de burenruzies is gelieerd aan bouwen, verbouwen en wonen. Bronnen van conflicten zijn onder andere gemene muren en andere erfscheidingen, erfdienstbaarheden, bouwvergunningen, hinder door (ver)bouwen, bouwschade, geluidshinder, geurhinder, afval en andere milieuproblemen, lawaaioverlast in appartementsgebouwen, huisdieren, lichten en zichten, inbreuken op de privacy door het optrekken van bijgebouwen of de aanleg van dakterrassen, overwoekerde tuinen, …

Stof genoeg dus voor auteurs Colette Demil en Staf Bellens om er een boek aan te wijden. In “Buren in Nesten” behandelen ze in 224 vragen de belangrijkste oorzaken van burenruzies en geven ze aan wat mag en niet mag. Veel problemen vloeien immers voort uit het niet kennen van de wetgeving .
Verder vertellen ze wat je kunt doen als praten niet meer helpt. Van de buurtgeschillenbemiddeling en de wijkagent tot de rechtbank en haar alternatieven

Ten slotte bevat “Buren in Nesten” heel wat praktische tips voor een goede verstandhouding en een prettig samenleven met de buren. Want een aangename woonomgeving bevordert de leefkwaliteit.

Buren in Nesten
Auteurs: Colette Demil en Staf Bellens
254 blz.
€ 19,95
Uitgeverij: Roularta Books
ISBN 978 90 8679 434 8

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo