Langere opzegtermijnen bij ontslag in de bouwsector per 1 januari 2018

  BE   13 december 2017 Bron: Diverse media Verstuur
Langere opzegtermijnen bij ontslag in de bouwsector per 1 januari 2018
Vanaf 2018 zal de bouwsector nieuwe opzegtermijnen moeten respecteren. Vanaf 1 januari gelden namelijk dezelfde opzegtermijnen voor alle werknemers, of ze nu arbeider of bediende zijn en ongeacht de sector waarin ze werken. Daarmee komt een einde aan de tijdelijke uitzondering die een aantal sectoren hadden gekregen. Een van die sectoren is de bouwsector. De sectoren die al eerder de nieuwe opzegtermijnen moesten respecteren, hadden vanaf januari 2014 een geleidelijke opbouw van deze termijnen. Van geleidelijkheid is nu geen sprake. Integendeel. Door de retroactiviteit worden de nieuwe opzegtermijnen ingevoerd alsof ze al van 1 januari 2014 gelden.

“Dit betekent dat de opzegtermijnen in de bouwsector van de ene op de andere dag fors langer worden, en dus voor de werkgever veel duurder. Nochtans stond in het zomerakkoord dat de regering een oplossing daarvoor zou vinden, maar dat is niet gebeurd. De bouwwerkgevers zitten nu met een groot probleem”, zegt Jean-Pierre Waeytens, secretaris-generaal van Bouwunie.

Enkele voorbeelden

Bouwbedrijven die begin 2018 een bouwarbeider ontslaan, moeten plots een veel langere opzegtermijn respecteren dan nu nog het geval is.

Om een idee te geven van de impact, enkele eenvoudige voorbeelden. Wie vandaag een bouwarbeider met een anciënniteit van 4 jaar ontslaat, moet een opzegtermijn van 5 weken respecteren. Voor wie diezelfde werknemer in januari ontslaat, verdrievoudigt de opzegtermijn tot 15 weken. De werkgever die zijn bouwarbeider met 10 dienstjaren vandaag opzegt, moet 8 weken opzegtermijn respecteren. Doet hij dat binnen drie weken, dan bedraagt de opzegtermijn 19 weken. Een enorm verschil dus!

Vooral bouwsector getroffen

Het effect van de plots langere opzegtermijnen laat zich duidelijk voelen in de bouwsector. Het aantal ontslagen ligt sinds de zomer van dit jaar, ondanks de gunstige bouwconjunctuur, opvallend hoger dan in andere jaren: 12% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, 8% meer dan van juni tot en met 11 december 2015 en 10% meer ten opzicht van dezelfde periode van 2014.

“Doordat de regering geen oplossing biedt voor de langere opzegtermijnen, dreigt opnieuw massaal banenverlies in de bouwsector. Bovendien zullen onze bedrijven niet meer gestimuleerd worden om arbeiders een contract van onbepaalde duur aan te bieden. Ons sociaal model komt zo onder enorme druk te staan”, waarschuwt Robert de Műelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

Is ontslag aan de orde, dan NU overwegen

Tot eind 2017 genoot de bouwsector nog van een uitzonderingsregime voor het ontslag van werknemers. Daar komt nu dus een einde aan: vanaf 2018 moeten alle sectoren, dus ook de bouwsector, dezelfde regels volgen. Amandine Boseret: “Heel kort door de bocht is het zo: de na te leven opzegtermijnen zullen vanaf 2018 in de meeste gevallen langer zijn. Eigenlijk willen we werkgevers nu vooral sensibiliseren: zien ze zich genoopt tot ontslag over te gaan, dan is NU het moment om de juiste afweging te maken in functie van de concrete situatie, precies omdat de regels er straks anders zullen uitzien.”

Opgelet met de ontslagdatum - welke datum telt?

De nieuwe ontslagregeling geldt vanaf 1 januari 2018. Maar of een ontslag wordt gezien als gedateerd voor of na 1 januari 2018, hangt af van hoe aan de arbeidsovereenkomst een einde wordt gemaakt. Amandine Boseret: “Gaat het om een onmiddellijke beëindiging met betaling van een verbrekingsvergoeding, dan telt de datum van de verbreking. Gaat het om een beëindiging van de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn, dan telt de datum van de notificatie van het ontslag. De datum van de kennisgeving hangt dan weer af van de manier waarop het ontslag wordt gegeven.”

De oude opzegtermijnen gelden nog voor:
  • Ontslag per aangetekend schrijven verstuurd tot 26 december.
  • Ontslag per gerechtsdeurwaarder tot 30 december.

Lees ook:

Verstuur
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Loxone
  • bouwinfo